Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262912
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde ironi / Irony in Ahmet Hamdi Tanpınar?s works
Yazar:SERVET KARÇIĞA
Danışman: PROF. DR. M. FATİH ANDI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Edebiyat = Literature ; Tanpınar, Ahmet Hamdi = Tanpınar, Ahmet Hamdi ; Türk edebiyat tarihi = Turkish literature history ; Yeni Türk edebiyatı = New Turkish literature ; İroni = Irony
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
207 s.
Sokrates'le başlayan, retorikte, felsefede, sanatta, edebiyatta, günlük yaşamda hayatın hemen her alanında kullanılan ironi, tarihsel süreci içerisinde birçok tanımlamalara maruz kalsa da, özde; gerçeğin ima yoluyla, alaylı bir üslupla, eleştirel bir bakış açısıyla, anlatma manalarına gelir. Nihayetinde ironi asıl gücüne edebiyatla ulaşmıştır. Çünkü ironi postmodernist edebiyatçılarla, anlatılarda kurgu olarak kullanılmıştır.Türk edebiyatında postmodern edebiyata geçişte basamak vazifesi gören Tanpınar, ironiyi eserlerinde kurgu unsuru olarak kullanan ilk yazar ve şairimizdir. Doğu ve Batı edebiyatını çok iyi bilen, Tanpınar eserlerinde yanlış Batılılaşmayla birlikte gelen toplumun hemen her alanındaki yozlaşmaya ironik yaklaşmış ve bu yönüyle kendinden sonra gelenlere örnek olmuştur.Bu çerçevede, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bütün eserleri incelenerek, eserlerinde ironiyi, hangi konularda, nasıl ve hangi yöntemlerle ele aldığı bu tezin ana konusudur.
In the historical process, there are many definitons made for irony, which started with Socrates and takes place almost in all fields of life, such as rhetoric, philosophy, art, literature, and daily life. Despite this fact, essentially, it maeans the expression of reality through implication, jeeringly, and with a critical aspect. Once for all, irony has reached its actual power in literature. Because irony has been used as fiction in narrations with the postmodernist writers.In Turkish literature, Tanpınar, who can be defined as the transitional step to postmodern literature, is the first writer and poet that used irony as the fiction element in his works. Tanpınar, who knows Eastern and Western literature very well, had an ironic approach to the degeneration almost in all fields of the community, as a result of wrong westernization and he set an example to the subsequentsIn this context, the main subject of this thesis is the analysis of how and in which areas Ahmet Hamdi Tanpınar has discussed the irony in his works, and the approaches he used, by examining his works.