Tez No İndirme Tez Künye Durumu
663110
Türkiye'de inşaat sektöründe, 2008-2019 yılları arasında meydana gelen iş kazalarının analizi / Analysis of work accident in the construction sector between 2008-2019 in Turkey
Yazar:NUR KÖLGELİ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI BOR TÜRKBEN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kaza analizi = Accident analysis ; İnşaat = Construction ; İnşaat işçileri = Construction workers ; İnşaat sektörü = Construction sector ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu = Occupational Health and Safety Law ; İş güvenliği = Work safety ; İş güvenliği uzmanı = Occupational safety specialist ; İş kazaları = Occupational accidents ; İş sağlığı = Occupational health ; İşçi sağlığı = Worker health
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
83 s.
İnşaat sektörü pek çok alt sektöre istihdam sağlamaktadır. Bu alt sektörler genel olarak; bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetleridir. Her alt sektör, birbirinden farklı şekilde sağlık ve güvenlik önlemleri gerektiren sağlık ve güvenlik tehlikeleri barındırır. Bununla beraber, gerekli tedbirlerinin alınmaması dolayısıyla yaşanan iş kazaları şantiyelerde giderek artmaktadır. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alındığı takdirde ve bu tedbirler gerekli eğitimlerle desteklendiği zaman bütün bu kazalar önlenebilir niteliktedir. Bu araştırmada, SGK istatistik yıllıklarından elde edilen veriler kapsamında 2008-2019 yılları arasında meydana gelen iş kazaları ve ölümlü iş kazaları sektörün alt dallarına göre incelenmiştir. İnşaat sektörüne ait tehlikelerin ayrıntılı olarak analiz edilebilmesi için yapılan bu çalışmada, 2008-2019 yılları arasında yaşanan iş kazaları ve ölümlü iş kazalarının sıklık oranı hesaplanmıştır ve bunun sonucunda iş kazası oranlarının azaltılabilmesi için uygun olabileceği öngörülen çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında, 2008-2013 yılları ilk 6 yıllık dönem ve 2014-2019 yılları ikinci 6 yıllık dönem olarak ikiye ayrılmıştır. İki örneklem grubunu oluşturan bu iki 6 yıllık dönem arasındaki değişim iş kazaları ve ölümlü iş kazaları için istatistiksel olarak incelenmiştir.
The construction sector provides employment to many sub-sectors. These sub-sectors in general; building construction, non-building construction and special construction activities. Each sub-sector contains health and safety hazards that require different health and safety measures. However, occupational accidents occurring due to not taking the necessary precautions are increasing on construction sites. All these accidents can be prevented if necessary occupational health and safety measures are taken and these measures are supported with necessary training. This thesis analyzes the occupational accidents and fatal occupational accidents that occurred between 2008-2019 were analyzed according to sub-sectors of construction sector within the scope of the data obtained from SGK statistical annuals. Data on occupational accidents and fatal occupational accidents are calculated with the accident incidance rate. As a result, solutions are offered to reduce accident rates. In the second phase of the research, the years 2008-2013 are divided into two as the first 6-year period and the 2014-2019 period as the second 6-year period. The variation between two 6-year periods was analyzed statistically for occupational accidents and fatal accidents.