Tez No İndirme Tez Künye Durumu
512488
Akıllı ev sistemlerinin benimsenmesini etkileyen faktörlerin tüketici algıları üzerinden analizi / An analysis of factors effecting consumers' perception towards adoption of smart home systems
Yazar:ALİ EMRE ONUR
Danışman: DOÇ. DR. ELİF KARAOSMANOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Akıllı ev = Intelligent house ; Teknoloji adaptasyonu = Technical adoption ; Tüketici algısı = Consumer perception ; Tüketiciler = Consumers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
86 s.
Akıllı evler gelecekte tüketicilere günümüz standart evlerine göre daha güvenli, daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam vaadetmektedir. Tüketicilere sağladığı faydaların yanı sıra akıllı ev sistemleri bir takım risk ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Teknoloji Adaptasyon Modeli temel alınarak akıllı ev sistemlerine yönelik tutum ve tutumu etkileyen faktörleri ölçmek amacıyla yeni bir model kurgulanmıştır. Öne sürülen 19 hipotezden 17 tanesi desteklenmiş, 2 tanesi ise reddedilmiştir. Araştırma sonucunda sistemlerin birlikte çalışabilme yeteneklerinin sistem başarısı için yüksek önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin, akıllı ev sistemlerinde özellikle güvenlik ve tasarruf faydalarını önemli bulduğu gözlemlenmiştir.
Smart homes claim to make our homes energy efficient, secure and more comfortable. Among with their benefits, smart homes also bring some risks and doubts. This study employs the TAM to explain the user-centric and system-centric factors that effect the consumers' attitude towards smart homes. Among proposed 19 hypothesis, 2 were rejected and 17 were accepted. Study results are compatible with original TAM and supported its propositions. The results indicate that interoperability has huge impact over the success of smart homes. It is found that consumers perceive safety and energy efficiency as the main benefits of smart homes.