Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143243 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A load balacing approach though competition for distributed systems / Dağıtımlı sistemlerde rekabete dayalı bir yük dengeleme yaklaşımı
Yazar:ABDUL KARİM ABED
Danışman: PROF.DR. MÜSLİM BOZYİĞİT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
109 s.
Bilgisayar ve ağ teknolojileri alanlarındaki ilerlemeler bir çok çalışma istasyonlarının oluşturduğu bilgisayar ağlarının, dolayısı ile dağıtımlı sistemlerinin yaygınlaşmasına neden oldular. Bu sistemler özellikle paralel ya da dağıtımlı uygulamalar için amaçlanmamıştır. Paralel uygulamalar için amaçlanan sistemler dağıtımlı belleğe sahip olmalarına rağmen, genelden çok özel bir yapıya sahip olmuşlardır. Günümüzde genel amaçlı iş istasyonlarının oluşturduğu dağıtımlı sistemler paralel ve dağıtımlı uygulamalar için de bir temel teşkil etmektedirler. Bu tür dağıtımlı ortamlarda, işlem ve iletişim yüklerinin dengelenmesi önemli bir konudur. Bu tezin amacı dağılımlı bilgisayar sistemlerindeki yük dengesi algoritmalarını incelemek ve özellikle rekabete dayalı bir çözüm üzerinde çalışmaktır. Dağıtımlı bilgisayar sistemleri bir iş istasyonu kümesinden oluşmaktadır. Çalışma, hem birbirinden bağımsız tek işlemli (single-task) hem de çok işlemli (multi-task) uygulamaları içermektedir. Tasarlanan ve geliştirilen ortam ve algoritmaları sınamak için kısaca LOBAS dediğimiz bir simulasyon sistemi geliştirilmiştir. Elde edilen neticeler, değişken uygulama ve sistem durumlarında, performanstaki değişim derecelerini göstermektedir. Örneğin sistem büyüdükçe aynı uygulamanın perormansmın da büyüdüğü görülmektedir. Anahtar Kelimeleri: Yük dengeleme, Dağıtımlı sistemler, İş istasyonu kümesi, Yük dağılımı, îş istasyonu ağları, Rekabete dayalı yük dengeleme.
Advances in computer and networking technology have led to an abundance of computing power in the form of interconnected powerful workstations. These are not really intended for parallel or distributed computing. The computing systems that were intended for parallel computing have been, comparatively, closely coupled, even though the memory is usually distributed and the communication is message based. Nowadays, interconnected general purpose workstations may form basis for parallel or distributed computing. One of the important issues in such distributed environments is load balancing. The aim of this research is to investigate load balancing algorithms in Distributed Computer Systems (DCS) environment and to concentrate on the development of a competition driven solution approach. The subject DCS is composed of a set of workstation clusters. The research deals with multi-task concurrent applications, as well as independent tasks. The simulation system (LOBAS) developed is used to test a competition driven load balancing algorithm. The results obtained show viability of such algorithms. The algorithm seems to be scalable as a degree of performance improvement is achieved with varying application and system conditions. Keywords: Load balancing; Distributed systems; Workstation clusters; Load distribution; Networks of workstations; Competition based load balancing algorithms.