Tez No İndirme Tez Künye Durumu
566705
Populism and the EU: How did Ukip and Nigel farage determine populist party position around the EU's supranationalism? 2010-2016 / Populizm ve AB: Ukip ve Nigel Farage, populist parti konumunu AB'nin uluslarüstü yönetimi çevresinde nasıl belirlemiştir? 2010-2016
Yazar:ÖNDER LEVENT SOYSAL
Danışman: PROF. DR. ÇİĞDEM ÇİN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
160 s.
Avrupa siyasetinde son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri yükselen populizm olmaktadır. Birleşik Krallığın, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında önemli bir rol oynayan UKIP, Avrupa'daki AB karşıtlığının ve yükselen populizmin en önemli temsilcilerinden bir kabul edilmektedir. Bu bağlamda tez AB'nin UKIP ve parti eski lideri Nigel Farage'nin söylemlerindeki rolünü incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca UKIP'in ve Nigel Farage'ın populist söylemlerinin zaman içerisinde nasıl değiştiğini göstermek istemektedir. Populizm sahip olduğu çatışma, milliyetçilik ve çoğunluğun mutlak hakimiyetini gözeten değerleri nedeniyle, liberal demokrasilerin ve AB'in dayandığı çoğuculuk, eşitlik, temsili demokrasi ve güçler ayrılığı ilkelerine tehlike olusturmaktadır. Bu bağlamda tez populizmin detaylı bir incelemesini yaparak, populizmi Nigel Farage'nin söylemlerinde ve UKIP'in parti manifestolarında populizmin üç önemli bileşeni olan AB karşıtlığı, çoğunluk egemenliği ve milliyetçilik kavramlarını belirten seçilmiş 24 kelime ile incelenmiştir. Populist söylemlerdeki değişimi anlayabilmek için ise Lisbon Anlaşmasının onaylanma ve Brexit referandumu dönemleri incelenmiştir. Sonuç olarak, tez Farage ve UKIP'in dönemsel politik etkilerle değişken bir politika izlese de AB karşıtlığının UKIP'in ana unsuru olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, Brexit kararıyla ana parti politikasını ve liderini kaybeden partinin zayıfladığını belirlemiştir.
Rising populism has been one of the most debated issues in European politics recently. In this regard, United Kingdom Independence Party (UKIP) is considered one of the important representatives of populism and Euroscepticism in Europe, because of its role in the United Kingdom's (UK) departure from the European Union (EU). This thesis aims to find the role of the EU in the populist discourses of the UKIP and former party leader Nigel Farage. This thesis also aims to find how the populist discourses of the Nigel Farage and UKIP were changed across different time periods. Populism, because of its antagonist, nationalist and absolute majoritarian rule, poses a serious threat to principles of pluralism, equality, democratic representative institutions, and separation of powers where the liberal democracies and the EU project stands on. Hereof, this thesis presents a detailed review of populism and explores the populism in the discourses of Farage and in the manifestations of the UKIP by using 24 keywords that represent the three different components of populism—antagonism (EU opposition), general will (majority rule), and people orientation (nationalism). To compare the changes within UKIP's populist discourse, this thesis has examined the ratification of the Lisbon Treaty and Brexit Referendum periods. As a result, the thesis presents that although the UKIP and Farage have shown volatility due to periodic effects on party policy, the EU opposition is the principal issue for the UKIP. After the Brexit decision, the party's support has faded with the change of leader and the disappearance of party's single policy.