Tez No İndirme Tez Künye Durumu
255319
A conformance and interoperability test suite for Turkey's NHIS and an interactive test control and monitoring environment / Türkiye Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi'nin uygunluk ve birlikte işlerlik testleri ve interaktif test kontrol ve izleme ortamı
Yazar:ALİ ANIL SINACI
Danışman: DOÇ. DR. AHMET COŞAR ; PROF. DR. ASUMAN DOĞAÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Uygunluk testi = Correspondence test
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
135 s.
Standartlara uygunluk ve birlikte işlerlik, günümüz uygulamaları için büyük önem taşımaktadır. Birlikte işlerlik katmanlarının farklı bölümleri için geliştirilen birçok standart bulunur. Uygunluk ve birlikte işlerlik testleri, standartlara uygunluğun ve standartlara uygun uygulamaların birlikte çalışıp çalışamadıklarının testlerini içerir. Uygulamalar arasındaki iletişimin doğruluğu ancak test vasıtasıyla garanti edilebilir. Türkiye'nin Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), Elektronik Sağlık Kayıtları'nın ulusal ölçekte paylaşılmasını amaçlayan bir altyapı sunar. Bu altyapı çerçevesinde geliştirilmekte olan uygulamaların birlikte işlerliğini sağlamak amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı HL7 standartlarına dayalı bir geliştirme/entegrasyon/birlikte işlerlik profili oluşturmuştur. TestBATN, uygulamaların tanım kümelerinden ve kullanılan standartlardan bağımsız olarak çalışan, birlikte işlerlik katmanlarının tümünü - Haberleşme Katmanı, Doküman İçerik Katmanı ve İş Süreci Katmanı - test etme yetisine sahip bir sistemler bütünüdür. Bu tez çalışmasında, USBS kapsamındaki uygulamaların uygunluk ve birlikte işlerlik testleri için gereksinim analizi yapılarak bir test metodolojisi geliştirilmiştir. Belirlenen metodoloji üzerinden birçok USBS servisi için test senaryoları geliştirilmiş ve TestBATN dahilinde bir test kontrol ve izleme ortamı tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Sunulan altyapı ve geliştirilen test senaryoları, USBS'deki uygulamaların uygunluk ve birlikte işlerlik testlerinde kullanılmış ve ulusal çaptaki entegrasyona büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışma TÜBİTAK - TEYDEB, 1507 kapsamındaki B.02.1.TBT.0.06.02.162.01 Sayılı ve `Birlikte İşlerlik Standartlarının İnternet Tabanlı Test Altyapısı-7070191` başlıklı proje dahilinde geliştirilen TestBATN sisteminin parçasıdır.
Conformance to standards and interoperability is a major challenge of today`s applications in all domains. Several standards have been developed and some are still under development to address the various layers in the interoperability stack. Conformance and interoperability testing involves checking whether the applications conform to the standards so that they can interoperate with other conformant systems. Only through testing, correct information exchange among applications can be guaranteed. National Health Information System (NHIS) of Turkey aims to provide a nation-wide infrastructure for sharing Electronic Health Records (EHRs). In order to guarantee the interoperability, the Ministry of Health (MoH), Turkey, developed an Implementation/Integration/Interoperability Profile based on HL7 standards. TestBATN - Testing Business Process, Application, Transport and Network Layers - is a domain and standards independent set of tools which can be used to test all of the layers of the interoperability stack, namely, the Communication Layer, Document Content Layer and the Business Process Layer. In this thesis work, the requirements for conformance and interoperability testing of the NHIS are analyzed, a testing approach is designated, test cases for several NHIS services are developed and deployed and a test execution control and monitoring environment within TestBATN is designed and implemented through the identified testing requirements. The work presented in this thesis is part of the TestBATN system supported by the TÜBİTAK TEYDEB Project No: 7070191 in addition by the Ministry of Health, Turkey.