Tez No İndirme Tez Künye Durumu
114968 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Decision support system application for university course scheduling using ORACLE / ORACLE ile üniversite ders çizelgesi için karar destek sistemi uygulaması
Yazar:TEKİN MENTEŞ
Danışman: DOÇ.DR. TAYYAR ŞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Ders programları = Curriculum ; Karar destek sistemleri = Decision support systems ; Oracle veri tabanı = Oracle database ; Zaman çizelgeleme = Timetabling
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
218 s.
oz ORACLE İLE ÜNİVERSİTE DERS ÇİZELGESİ İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI MENTEŞ, Tekin, Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Tayyar Durmuş ŞEN Ağustos 2001, 218 sayfa Bu çalışma üniversite ders programının hazırlanabilmesi için kullanıcı dostu, menü yönlendiricin karar destek sistemi uygulaması sağlamayı amaçlamaktadır. Ders çizelgeleme işleminin üniversiteler ve diğer eğitim kurumlan için, çok zaman alıcı ve çözülmesi zor bir problem olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, ders çizelgeleme sezgisel modeli geliştirilmiş ve bu çalışma için Oracle programlama araçları ve veritabanı kullanılarak oluşturulmuş olan karar destek sistemi uygulamasına eklenmiştir. Bu çalışmada kullanılan model, eş zamanlı olarak öğretmenlerin - zaman ve kursların - odalar için olan tercihlerini göz önünde bulundurabilmektedir. Model kursları zaman bölümlerine atamaya ve öğretmenleri ya da kursları odalara dağıtmaya çalışır. Sistem üniversiteler için oldukça faydalı bir uygulama ve önemli bir alanda hayli ilginç bir karar destek sistemi uygulaması ortaya çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler : Ders Programı, Zaman Çizelgesi, Karar Destek Sistemi, Sezgisel Yöntemler. iv
ABSTRACT A DECISION SUPPORT SYSTEM APPLICATION FOR UNIVERSITY COURSE SCHEDULING USING ORACLE MENTEŞ, Tekin, M.Sc, Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tayyar Durmuş ŞEN August 2001, 218 pages The purpose of this study is to provide an application of a user-friendly, menu-driven decision support system that can be used to construct university timetables. It is observed that the course scheduling process is time consuming and hard to solve problem for the universities and other educational organizations. Therefore, a course scheduling heuristic model has been developed and it is implemented to the Decision Support System application, which is created by using Oracle programming tools and database for the purpose of this study. The model used in this study can simultaneously consider instructor preferences for times and course preferences for rooms. It seeks to assign courses to time-slots and to allocate the faculty members or courses to rooms. The system provides an useful application for universities and an interesting application of the DSS approach in an important area. Keywords : Course Scheduling, Timetabling, DSS, heuristic in