Tez No İndirme Tez Künye Durumu
418859
Hidrokinon ve katekol tayini için Fe3O4 nanopartikül-grafen oksite dayanan elektrokimyasal sensör hazırlanması / Preparation of electrochemical sensor based on Fe3O4 nanoparticle-graphene oxide for determination of catechol and hydroquinone
Yazar:ŞEYMA EROGUL
Danışman: PROF. DR. SALİH YILDIZ
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
79 s.
Katekol (1,2 dihidroksibenzen) ve hidrokinon (1,4-dihidroksibenzen) fenolik bileşik olan dihidroksi benzenin bilinen iki izomeridir. Bunlar genellikle aynı ortamda bulunur ve çevreden alınmış numunelerde bu iki izomeri ayırt etmek oldukça güçtür. Bu çalışmada, CC ve HQ'un eş zamanlı olarak tayin edilmesine yönelik fonksiyonlaştırılmış Fe3O4, grafen oksit ve altın nanopartikül bileşiminden oluşan (AuNPs/Fe3O4-APTES/GO) modifiyeli elektrokimyasal sensör geliştirildi. CV sonuçlarına göre, CC ve HQ için sırasıyla 0,15 V ve 0,05 V'da olmak üzere oldukça iyi tanımlanan iki oksidasyon piki ile yaklaşık olarak 100 mV'da CC ve HQ için pik-pik ayrımı gözlenmiştir. Sunulan AuNPs/Fe3O4-APTES/GO/GCE elektrokimyasal sensörün amperometrik cevapları doğrultusunda elde edilen doğrusal çalışma aralığı CC ve HQ için sırasıyla 2-145 µM ve 3-137 µM, gözlenebilme sınırı ise 0,8 µM ve 1,1 µM olarak bulunmuştur. Sunulan elektrokimyasal sensör musluk suyu örneğinde CC ve HQ tayininde başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
Catechol (1,2-dihydroxybenzene) and hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene) are two isomers of phenolic compounds which often coexist and interfere with each other during their identification in environmental samples. This study presents simultaneous determination of catechol (CC) and hydroquinone (HQ) using a new electrochemical sensor based on Fe3O4 functionalized graphene oxide-gold nanoparticle composite (AuNPs/Fe3O4-APTES-GO). CV results show well-defined oxidation peaks with anodic peaks at 0,15 V for CC and 0,05 V for HQ, and the peak-to-peak separation for CC and HQ is about 100 mV. Under the optimized conditions, the current response of AuNPs/Fe3O4-APTES-GO/GCE is linear in the range of 2-145 µM for CC and 3-137 µM for HQ. The detection limits for CC and HQ are 0,8 µM and 1,1 µM, respectively. The fabricated sensor was successfully applied for the determination of CC and HQ in tap water sample with satisfactory recovery.