Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573597
Modeling eligibility for humanitarian aid distribution: The case of Syrian people under temporary assistance in Turkey / İnsani yardım dağıtımı için nitelik modeli: Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli kişilerin vakası
Yazar:AYŞE BEGÜM YONTUCU
Danışman: DOÇ. DR. MUHİTTİN HAKAN DEMİR
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı / Lojistik Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Geçici hukuki korumalar = Temporary legal protection ; Göçmenler = Emigrants ; Sosyal yardım = Social assistance ; Suriyeliler = Syrians ; Yardımlar = Aids ; İnsani yardımlar = Humanitarian aid
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
85 s.
Bu çalışma, Türkiye'de yaşayan Suriyeli misafirlere yapılan yardımlar hakkındadır. Günümüzde birçok farklı savaş ve doğal afetler meydana gelmektedir. Mart 2011'den bu yana Suriye'de çıkan iç savaştan kaçmak için milyonlarca insan bulundukları yerden başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Ürdün, Lübnan, Irak, Mısır, Türkiye ve Kuzey Afrika gibi komşu ülkelerde geçici koruma altındaki kişileri kendi ülkelerine almışlardır. Bu göç sırasında da birçok kişi yara almış ve hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli yaşamaktadır. Kimi kamplarda yaşamayı tercih ederken kimileri de kamp dışında ikamet etmektedir. Bu tez, Türkiye'de yaşayan Suriyeli misafirlere yapılan yardımların; nakit dağıtımını ve kişilerin kriterlerini içermektedir. Bunun için birbirinden farklı beş adet senaryo modeli oluşturduk ki bunlar; ailedeki çocuk sayısının fazla olduğu, ailedeki yaşlı sayısının fazla olduğu, ailedeki işsiz sayısının fazla olduğu, ailedeki engelli sayısının fazla olduğu ve mevcud durumdaki aile. Dört farklı kriter belirledik bunlar; ailedeki yaşlı sayısı, ailedeki çocuk sayısı, ailedeki işsiz sayısı ve ailedeki engelli sayısıdır. Toplam 30 ailemiz, 130 kişimiz ve 10.000 TL bütçemiz olduğunu varsaydık ve mathematik model kurduk. Ayrıca, yardım dağıtımını yaparken nitelik, yararlılık ve dağıtım elementlerini de göz önünde bulundurduk. Sonuç olarak belirlediğimiz dört farklı kriterin daha çok iki kriterine ağırlık verildiğini gördük. Aynı zamanda yardımı dağıtan kişilerin daha hedef odaklı kararlar verebileceklerini ve hangi kriterleri kullanmaları gerektiğini de ortaya çıkarttık. Böylece işlerini daha iyi yönetebileceklerdir. Ayrıca, farklı değişkenler ve farklı senaryolar kullanarak daha farklı sonuçlar da alabileceklerdir. Anahtar Kelimeler: Suriye, Suriyeli misafirler, nakit dağıtımı, nitelik, yararlılık, dağıtım, kriter
Bu çalışma, Türkiye'de yaşayan Suriyeli misafirlere yapılan yardımlar hakkındadır. Günümüzde dünya çapında birçok farklı savaş ve doğal afetler meydana gelmektedir. Mart 2011'den bu yana Suriye'de çıkan iç savaştan kaçmak için milyonlarca insan bulundukları yerden başka ülkelere göç etmek zoru da nkalmışlardır. Ürdün, Lübnan, Irak, Mısır, Türkiye ve Kuzey Afrika gibi komşu ülkelerde geçici koruma altındaki kişileri kendi ülkelerine almışlardır. Bu göç sırasında da birçok kişi yara almış ve hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli yaşamaktadır. Bazı geçici koruma altındaki Suriye'li kiiler kamplarda yaşamayı tercih ederken bazıları da kamp dışında ikamet etmektedir. Bu tez, Türkiye'de yaşayan Suriyeli misafirlere yapılan yardımların; nakit dağıtımını ve kişilerin kriterlerini içermektedir. Bu amaçla birbirinden farklı beş adet senaryo modeli oluşturuldu ki bunlar; ailedeki çocuk sayısının fazla olduğu, ailedeki yaşlı sayısının fazla olduğu, ailedeki işsiz sayısının fazla olduğu, ailedeki engelli sayısının fazla olduğu ve mevcud durumdaki ailenin yapısı. Dört farklı kriter belirlendi bunlar; ailedeki yaşlı sayısı, ailedeki çocuk sayısı, ailedeki işsiz sayısı ve ailedeki engelli sayısı. Toplam 30 aile, 130 kişi ve 10.000 TL bütçe olduğu varsayıldı ve mathematik model kuruldu. Ayrıca, yardım dağıtımını yaparken nitelik, yararlılık ve dağıtım elementleri de göz önünde bulunduruldu. Sonuç olarak belirlenen dört farklı kriterin, daha çok iki kriterine ağırlık verildiği görüldü. Aynı zamanda yardımı dağıtan kişilerin daha hedef odaklı kararlar verebilecekleri ve hangi kriterleri kullanmaları gerektiği de ortaya çıkarıldı. Böylece işlerini daha iyi yönetebileceklerdir. Ayrıca, farklı değişkenler ve farklı senaryolar kullanarak daha farklı sonuçlar da alabileceklerdir. Anahtar Kelimeler: Suriyeli Misafirler, Nakit Dağıtımı, Nitelik, Yararlılık, Dağıtım, Kriter