Tez No İndirme Tez Künye Durumu
167278 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A feature based design software for parts to be machined in a four-axis CNC lathe / Dört eksenli CNC torna tezgahında işlenebilecek parçalar için unsur tabanlı tasarım programı
Yazar:DEMİRALP HATİPOĞLU
Danışman: PROF.DR. SAHİR ARIKAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
162 s.
oz DÖRT EKSENLİ CNC TORNA TEZGAHINDA İŞLENEBİLECEK PARÇALAR İÇİN UNSUR TABANLI TASARIM PROGRAMI Hatipoğlu, Demiralp Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. M. A. Sahir Arıkan Eylül 2005, 141 sayfa Önceden oluşturulmuş olan unsur kütüphanesi ve algoritma geliştirilip, parça tasarımı ve dört eksenli CNC torna tezgahında imalat yapabilme özelliği taşıyan bir bilgisayar programı oluşturulmuştur. Oluşturulan program çeşitli bölümlerden meydana gelmiş olup, bunlar sırası ile; parça tasarımı, işlem planlaması, kesici takım ve işleme parametreleri seçimi, parça programı oluşturma ve simulasyondur. Geliştirilmiş olan program; tornalama ve benzeri işlemler gibi simetrik olan parçaların yanısıra; alın, yüzey ve silindirik frezeleme gibi simetrik olmayan operasyonları içeren kompleks parçaların tasarımımda yapabilecek niteliktedir. Geliştirilen dizayn prosedürünce tanımlanan ham parça geometrisi; dairesel, prizmatik kesitli veya ön operasyondan geçmiş olabilir. Uygun kesici takım seçimi ve kesme parametrelerinin belirlenmesi amacı ile detaylı bir veritabanı oluşturulmuş olup, kullanıcı ister kendisi ister program tarafından vıotomatik olarak kesme hızı, oram ve derinliği gibi parametreleri kesici takım ve ham parça malzemesi yardımı ile kolayca belirleyebilir. Tasarım ve işlem planlaması sonucu imalat için gerekli parça programı oluşturulmuş olup, üzerinde değişiklik yapmak veya tezgaha aktarmak mümkündür. Bunun yanısıra kullanıcı simulasyonla takım yollarının doğruluğunu görebilir. Arka planında dizayn edilen parçayı görüntülemek amacı ile Autodesk firmasınca üretilmiş olan INVENTOR dizayn paketini çalıştıran program; kullanıcı dostu arayüzü ile kolay bir şekilde parça oluşturabilir veya parça üzerinde değişiklik yapabilir. Ayrıca önceden dizayn edilen parçalar yeni tasarımlar için tekrar kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim, Un sur Tabanlı Tasarım, İşlem Planlaması, Kesici Takım Yolu ve G-Kodu Oluşturulması. vıı
ABSTRACT A FEATURE BASED DESIGN SOFTWARE FOR PARTS TO BE MACHINED IN A FOUR- AXIS CNC LATHE Hatipoğlu, Demiralp M.S., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. M.A. Sahir Ankan September 2005, 141 pages A previously developed feature library and algorithm are improved in order to de velop a software capable of designing of parts to be manufactured using a four-axis CNC lathe. The developed program is composed of sections which are; part geom etry design, process planning, cutting tool and machining parameter selection, part program generation and G-code simulation for verification. The developed program is capable of designing parts which contain axisymetric fea tures for turning and related operations, and non-axisymetric features for milling on facial, lateral and cylindrical surfaces. Implemented design procedure defines a blank material shape that can be circular or polygonal cross-sectioned bar or a pre-manufactured part. A detailed database is created for proper cutting tool selection and machining data determination. User can either define or let the program to automatically select the cutting parameters like cutting speed, feed rate and depth of cut for each cutting IVtool with respect to the workpiece material being machined. After completing design and process planning procedures; information for generation of the CNC program becomes readily available for editing or transferring to the CNC machine tool. User can also simulate the NC program to verify the tool path. User friendly interface, which runs on Autodesk's INVENTOR software to visualize the design process, allows design and modifications to be done very easily moreover previously designed parts can be redesigned to produce new modified parts. Keywords: Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, Feature Based Design, Process Planning, Tool Path and G-Code Generation.