Tez No İndirme Tez Künye Durumu
211860
Altın sektöründe has altın fiyat farklarının dönemsel kazançların vergilendirilmesi üzerindeki etkileri / The effects of the price differences of pure gold on the taxation of the periodic income in gold industry
Yazar:ZAFER AKSÜT
Danışman: PROF. DR. RECEP PEKDEMİR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
137 s.