Tez No İndirme Tez Künye Durumu
172280 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A study on tall buildings and aerodynamic modifications against wind excitation / Yüksek binalar ve rüzgar etkisine karşı aerodinamik modifikasyonları üzerine bir çalışma
Yazar:EMRE ILGIN
Danışman: DR. HALİS GÜNEL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Bina Bilgisi Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
111 s.
ÖZ YÜKSEK BİNALAR VE RÜZGAR ETKİSİNE KARŞI AERODİNAMİK MODİFİKASYONLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ilgın, H. Emre Yüksek Lisans, Yapı Bilgisi, Mimarlık Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Dr. M. Halis Günel Ocak 2006, 98 sayfa Bu tezin amacı, yüksek binalar, ve onların aerodinamik modifikasyonları ile ilgili olarak mimarlar, mühendisler, müteahhitler ve öğrenciler için temel bir tasarım rehberi oluşturmaktır. Yüksek binalarla ilgili genel kavramlar üzerine geniş bir yelpaze açarak, özellikle mimarların yüksek seviyede disiplinlerarası yaklaşım gerektiren yüksek bina tasarım anlayışına katkıda bulunmak ve onu geliştirmek; bina kullanıcılarını rahatsız eden ve önemli ölçüde kullanışlılık problemleri yaratan, rüzgar kuvvetlerini ve onların sebep olduğu olumsuz etkileri açıklayarak, yüksek bina tasarımının temel bir unsuru olan insan faktörünün önemini belirtmek; yüksek binalardaki rüzgar etkisini azaltması açısından, etkili bir tasarım yaklaşımı olarak, aerodinamik modifikasyonların önemini anlatmak, tezin amaçlarındandır. Bu amaçlara ulaşmak için, öncelikle, yüksek bina tanımı, onun ortaya çıkışı ve tarihsel arka planı, temel tasarım ve planlama parametreleri, ve maruz kaldığı yatay yükler ile ilgili bölümleri içeren, geniş bir literatür araştırması sunulmaktadır. Daha sonra, yazar ve tez yöneticisi tarafından önerilen yüksek binaların yapısal sistemlerine ilişkin sınıflandırmanın ardından, rüzgar etkisi ve onun bina kullanıcılarına ve bina kullanışlılığa ilişkin olumsuz yönleri, ve bu olumsuzlukları gidermek için kullanılan metotlar anlatılmaktadır. Son olarak, binaların kesitleri, köşe ve bitiş geometrileri, ve üzerindeki yatay ve dikey açıklıklara yönelik iyileştirmeleri içeren, aerodinamik modifikasyonların önemi üzerinde durularak, bununla ilgili, literatürdeki mevcut araştırmalara yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yüksek Bina, Gökdelen, Rüzgar, Rüzgar Etkisi, Aerodinamik Modifikasyonlar.
ABSTRACT A STUDY ON TALL BUILDINGS AND AERODYNAMIC MODIFICATIONS AGAINST WIND EXCITATION Ilgın, H. Emre M. S. in Building Science, Department of Architecture Supervisor: Dr. M. Halis Günel January 2006, 98 pages The purpose of this thesis is to create basic design guidance for tall buildings and their aerodynamic modifications as a resource for architects, engineers, developers, and students. It aims to make a contribution to and strengthen particularly the architect's understanding of tall building design, that requires a high level of interdisciplinary approach, by providing a broad overview of the "tall building" with its general concepts; to demonstrate the importance of human element as a critical component in the design of tall building by clarifying the wind forces and resulting movements which cause discomfort to building occupants and create serious serviceability issues; and to show the significance of aerodynamic modifications as an effective design approach in terms of mitigating wind excitation. In order to achieve these purposes, firstly, a comprehensive literature survey, which includes the definition, emergence and historical background, basic planning and design parameters, and lateral load considerations of tall buildings is presented. Following a structural classification of the tall buildings, wind excitation, its negative effects on occupant comfort and serviceabilty issues, and the methods to control wind excitation are studied. Finally, the significance of aerodynamic modifications against wind excitation, which include modifications of building's cross-sectional shape and its corner geometry, sculptured building tops, horizontal and vertical openings through-building, are presented from the scholarship on this topic. Keywords: Tall Building, High-rise Building, Skyscraper, Wind, Wind Excitation, Aerodynamic Modification. IV