Tez No İndirme Tez Künye Durumu
338334
Product mix determination under uncertainty within a framework proposed for effective product management / Etkin ürün yönetimi için önerilen bir çerçevede belirsizlik altında ürün karması saptanması
Yazar:NEVİN NİLGÜN FEŞEL
Danışman: PROF. DR. GÜLSER KÖKSAL ; PROF. DR. SYEDA NAZLI WASTİ PAMUKSUZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2013
291 s.
Pek çok gerçek hayat probleminde, karar vericiler için başlıca güçlük belirsizliktir. Ürün karması problemi böylesi bir durum için tipik bir örnektir. Bu çalışmada, ürün yönetiminin stratejik seviyesinde ele alınan belirsizlikte ürün karması saptanmasında karar vericiye yardımcı bir yöntembilim geliştirilmiştir. Bu yöntembilim, istatistiksel deney tasarımı kullanılarak senaryoların türetildiği benzetim eniyileme yaklaşımına dayanmaktadır. Bildiğimiz kadarı ile karar vericiye yardımcı olarak geliştirilen bu yöntembilim, ürün karması saptanmasında yeni ve özgün bir yaklaşımdır.
In many real life problems, uncertainty is a major complexity for decision makers. A typical example to such a case is product mix problem. In this study, we develop a methodology to aid the decision makers in product mix determination at the strategic level of product management under uncertainty. The methodology is based on a simulation optimization approach by which scenarios are generated using a statistical design of experiment approach. To the best of our knowledge, this methodology developed to aid the decision maker in product mix determination is a novel and original approach.