Tez No İndirme Tez Künye Durumu
257132
7- 12 yaş grubu çocukların resimlerinde kullandıkları benzer biçimler / The similer forms that children between 7- 12 age groups use in their pictures
Yazar:DERYA AYDIN
Danışman: YRD. DOÇ. NEVRA BOZOK
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı / Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Biçimcilik = Formalism ; Eğitim = Education ; Resim eğitimi = Painting education ; Resimler = Pictures ; Sanat eğitimi = Art education ; Çocuk gelişimi = Child development ; Çocuk resimleri = Children's paintings
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
134 s.
7?12 Yas dönemi, çocukların, egitim ögretime ciddi anlamda adım attıgı, fiziksel, psikososyal, zihinsel anlamda pek çok degisim yasadıgı önemli bir dönemdir. Çocuk bu farklılıkları yasadıgı süreçte, sanatsal anlamda da zor bir dönemden geçer. Önceleri içten ve korkusuzca olusturdugu resimlerini, zamanla çekinerek ve bazı kalıplara dayanarak yapmaya baslar. Bu arastırma, 7?12 yas grubu çocukların resimlerinde var olan benzer biçimleri ve bunun nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıstır. Arastırma, tarama modelindedir. Arastırmanın örneklemini, 2005?2006 Egitim Ögretim Yılı'nda, Kütahya ili Merkezi, 3. Egitim Bölgesi'ndeki, 5 ilkögretim okulu olusturmaktadır. Verilerin çözümü ve yorumu için, bu okullardan toplanan çocuk resimleri amaçlar dogrultusunda, bulgular ve yorum kısmında incelenmistir. Resimlerde, biçimlerin benzerligi ve hangi sıklıkta kullanıldıkları incelenerek, çocukların bazı biçimleri gelisiminin bir parçası, bazılarını ise yanlıs egitim ve yaklasımların bir sonucu olarak kullandıkları sonucuna varılmıstır. Arastırmada elde edilen bulgular, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartacak egitim ve yaklasımların hayata geçirilmeleri gerektigini; çocugun gelisiminin bu asamasında, onu dogru yönlendirebilecek donanımlı kisilere ihtiyaç duyuldugunu ortaya koymustur.
The 7-12 age era is a crucial period for the children in which they take serious step for the education and feel they physical , psycho-social and mental changes. In this process the child pass through a challenging period in terms of art. He begins to draw the pictures, which he draws comfortably and without fear before, in hesitation and restricting himself to some certain patterns. This study aims to determine the presence of the similar figures in the pictures of the 7?12 age gruoup children and the reasons of the occurrence. The model of study is survey. They sampling of the study is constituded by 5 primary education schools in 3. Education Region of Kütahya City Center. With the aim of analysing and interpreting the data, the pictures that were collected from from the scholls, were studied in related chapter. By looking over the similarity of the figures and how frequent they were used, it was decided that children were using some these figures as a part of their growth and the others as a result of the wrong education and approaches. The findings of the study has displayed that is necessary to implement the education and approaches which will discover the creativity of the children and durng this process they need well educated and conscious people who lead them.