Tez No İndirme Tez Künye Durumu
179686
Afşin-Elbistan Termik Santrali emisyonlarının yöre topraklarına etkilerinin belirlenmesi / The determination of the effects of Afsin-Elbistan Power Plant emissions on regional soils
Yazar:GÜL AYDEMİR
Danışman: PROF. DR. AYTEN KARACA
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ziraat Bölümü / Toprak Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:Ağır metaller = Heavy metals ; Emisyon = Emission ; Termik santraller = Thermal power plants ; Toprak = Soil ; Uçucu kül = Fly ash
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
127 s.
Bu araştırmada Afşin-Elbistan Termik Santrali emisyonlarının yöre topraklarına olan etkileri ortaya konulmuştur. Bu amaçla hakim rüzgar yönü dikkate alınarak santrale 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 6, 9, 12, 15, 30 km uzaklıkta olan yerlerden toprak örnekleri alınmıştır. Alemdar, Balıkçıl, Güvercinlik, Hasankendi, Izgın, Kanlıkavak (Göksun yolu), Kapılı, Karaelbistan, Karahöyük, Kışla, Küçük Kışla köylerinin birer noktasından da toprak örnekleri alınmıştır. Her bir örnek 0-30 cm derinlikten alınmıştır. Toprak örneklerinde bünye, toprak reaksiyonu, organik madde toplam ve ekstrakte edilebilir Zn, Cu, Pb, Cd ve Ni tayinleri yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, genel olarak hakim rüzgar yönünden alınan örneklerin ağır metal içerikleri, çevre köylerden alınan örneklere kıyasla yüksek bulunmuştur.
The effects of emissions of the Afsin-Elbistan Thermic Plant against the local land were observed. For this purpose samples were taken from some areas, which are 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 6, 9, 12, 15, 30 km far away from the powerhouse, regarding the wind direction. Each sample was taken from 0-30 cm deep from Alemdar, Balıkçıl, Güvercinlik, Hasankendi, Izgın, Kanlıkavak (Göksun yolu), Kapılı, Karaelbistan, Karahöyük, Kışla, Küçük Kışla. In these soil samples the physical and chemical properties of the soil total and avaliable Cu, Zn, Cd, Ni and Pb evaluation quatities were determined. The heavy metal contents of the samples which were taken regarding the wind direction, are higher than the surrounding of those villages.