Tez No İndirme Tez Künye Durumu
527738
Advanced conjugated systems towards realization ofstable n-type materials and high-performanceelectrochromic polymers / Yüksek performanslı elektrokromik polimerlerin vekararlı n-tipi malzemelerin geliştirilmesi için ileriseviye konjuge sistemler
Yazar:KIANOUSH GHASEMIAHANGARANFARAHANI
Danışman: DOÇ. DR. E.GÖRKEM GÜNBAŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Konu:Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
123 s.
Elektrokromik malzemeler son yıllarda akademide ve endüstride yoğun ilgi çekmektedir. Bu malzemeler popülerliklerini etkileyici temel spektroelektrokimyasal özelliklerine ve potansiyel ticari uygulamalarına borçludurlar. Çeşitli elektrokromik malzemeler arasında yüksek esneklik, düşük güç tüketimi, işleme kolaylığı ve düşük işleme maliyeti özelliklerine sahip olan polimerler bilim camiasının özellikle ilgisini çekmiştir. İndirgenmiş hallerinde üç tamamlayıcı rengi (kırmızı, yeşil ve mavi) temsil eden ve oksitlenmiş hallerinde ise yüksek şeffaflık gösteren polimerler elektrokromik görüntüleme cihazlarında kullanılmaktadırlar. Araştırma grubumuzun daha önceki çalışmalarında donor ünitesi olarak EDOT kullanarak yeşilden şeffafa dönen polimerin daha yüksek performanslı olanlarını başarmak adına EDOT ünitesi ProDOT ünitesi ile değiştirilmiştir. ProDOT homopolimerlerin PEDOT'dan daha üstün özellik göstermesi ve ProDOT içeren donor-akseptör tipi polimerlerin de EDOT'lu olanlara oranla daha yüksek performans göstermektedir. Bu sebeple ProDOT ünitesi benzooksadiazol ve kuinoksalin ile eşleştirilerek uygun donör-akeptör eşleşmesini yakalayıp daha üstün özelliklere sahip yeşilden şeffafa dönen polimerler eldesi amaçlanmıştır. Ayrıca, yüksek kararlılığa sahip n-tipi doplanabilen konjuge polimerler çeşitlerinin seyrek olmasına rağmen organik elektrokimyasal transistör ve OFET cihazların geniş bir uygulama potansiyeline sahiptirler. Kararlı n-tipi materyaller p-i-n tipi ekleme sahip kompleks organik elektronik cihazların geliştirilmesinde kullanılabilirler. Bu yolda, perilen diimide (PDI) ve türevleri; yüksek elektron hareketliliği, güçlü moleküller arası π-π etkileşimleri, ve yüksek absorpsiyon katsayıları dahil olmak üzere etkileyici kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde elektron alıcıları grubunda en önemli sınıflardan birini temsil etmektedirler. Bu çalışmada, PDI ünitesi elektronca zengin EDOT ünitesi bu sistem davranışlarında temel bilgiler ve yeni sonuçlar elde etmek üzere birleştirilmiş ve elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilmiştir
Electrochromic materials attracted tremendous amount of interest both in academia and industry in recent decades. These materials owe their popularity to their fascinating fundamental spectroelectrochemical properties and their potential commercial applications. On the spectrum of electrochromic materials, electrochromic polymers drawn the attention of the scientific community due to properties such as high flexibility, low-power consumption, ease of processing and low processing cost. Polymers which represent one of the three complementary colors (red, green, and blue) in their reduced state and high transmissivity in oxidized state are fundamental for electrochromic devices and displays. With this regard and following previous works of our group in designing green to transmissive polymers utilizing EDOT as the donor unit, we aimed to create better performance green materials using ProDOT instead of EDOT. ProDOT containing conjugated systems are expected to outperform their EDOT analogues considering the fact that ProDOT homopolymers outperforms EDOT containing donor-acceptor type polymers. Hence, we introduced ProDOT units to benzooxadiazole and quinoxaline for reaching the required donor-acceptor match towards realization of a green to transmissive polymer with superior properties. Besides, despite the fact that stable n-dopable conjugated polymers are infrequent, they have a broad potential of application in organic electrochemical transistors and OFETs. The stable n-type materials can be used for realization of complex organic electronic devices with p-i-n type junctions. On this path, perylene diimide (PDI) and its derivatives represent one of the most promising classes of electron acceptors because of their outstanding chemical and physical properties, including high electron mobility, strong intermolecular π-π interactions, and high absorption coefficients. In this study, we coupled PDI with electron-rich EDOT units to realize easily n-dopable conjugated polymer systems that can be prepared by electrochemical polymerization techniques