Tez No İndirme Tez Künye Durumu
214237
AIGEIA sikkeleri (Roma İmparatorluk dönemi) / AIGEAI coins (Roman İmperial period)
Yazar:ELVAN LÜTFİYE ETİ
Danışman: PROF. DR. OĞUZ TEKİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı / Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
172 s.
Bu yüksek lisans tezinde, antik Kilikia bölgesinde yer alan Aigeai (Yumurtalık)kentinin ?Roma İmparatorluk Dönemi?ne ait yayımlanmış sikkeleri derlenerek bir corpusoluşturulmaya çalışılmıştır. Ön yüzlerinde genellikle kent-tanrıçası (Tykhe) ile çeşitli tanrı /tanrıçaların yer aldığı yarı-otonom sikkeler çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Tezdeönce kentin tarihi ve tarihi coğrafyası anahatlarıyla anlatılıp, daha sonra katalogu verilenmalzemenin değerlendirmesi yapılmıştır.Düzenlenen sikke katalogunda Aigeai kentine ait 319 adet sikke yer almaktadır. Romaİmparatorluk Dönemi sikkelerinden oluşan katalog açıkça göstermektedir ki, kent İmparatorTiberius'tan İmparator Gallienus'a kadar sikke darp etmiştir. En sık tekrarlanan arka yüztiplerinin başında Asklepios, Hygieia, Telesphoros, Tykhe ve Athena görülmektedir.
In this master thesis, coins of Aigeai (modern Yumurtalık) struck in the RomanImperial Period were brought together to form a corpus. The quasi-autonomous coins whichbear on their obverses the city-goddess (Tykhe) and some deities were excluded in the study.In the thesis, first comes the history and the historical geography of the city and then theevaluation of the material given in the catalogue.319 coins belonging to Aigeai take place within this catalogue. The catalogue formedof Roman Imperial Period coins clearly indicates that the city had coined from EmperorTiberius? period until Emperor Gallienus?. The most repeated reverse types are Asklepios,Hygieia, Telesphoros, Tykhe and Athena.