Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119002 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on the coastal amplification of tsunamis near southwestern Turkey / Türkiye'nin güneybatısında tsunamilerin kıyısal gelişimi üzerine bir çalışma
Yazar:BARIŞ HABOĞLU
Danışman: DOÇ.DR. AHMET CEVDET YALÇINER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Benzetim = Simulation ; Dalgalar = Waves ; Fay hattı = Fault line ; Tsunami = Tsunami
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
78 s.
ÖZ TÜRKİYE'NİN GÜNEYBATISINDA TSUNAMİLERİN KIYISAL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Haboğlu, Barış Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner Eylül 2002, 78 sayfa Tarihte Anadolu'nun Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında bir çok kez tsunami yaşanmıştır. Tsunamilerin oluşum yeri olarak Akdenizde derinliğin 4000 m'yi aştığı ve Helenik Yay adlı fay hattının yakınında bulunan bölge seçilmiştir. Bölgede Dalaman çukuru olarak adlandırılan çukur, Akdeniz bölgesinde tsunami oluşma olasılığı en yüksek bölgelerden biri olabilir. Bu çukur ve bölgede tsunami oluşumu üzerine detaylı olarak bugüne kadar araştırılma yapılmamıştır. Güneybatı Anadohıda tarihsel depremler ve onlara ilişkin tsunamiler mevcut kataloglardan seçilmiş ve tarihsel verilerin güvenilirliği de sınanmıştır. Büyük ölçekli depremlerin ve tsunamilerin oluşuma olasılığı da bu tarihsel verilerden alınmıştır. Tsunamilerin kaynağı bölgedeki denizaltı heyelanları ve fay kırılmaları olabilir. Denizaltı heyelanı ye fay kırılmalarına bağlı 40 farklı sentetik tsunami 'TohokuÜniversitesi ve ODTÜ'de geliştirilen 'TUNAMI-N2' ve 'TWO-LAYER' matematiksel modelleri farklı tsunami oluşumu mekanizmaları için kullanılmıştır. 40 farklı senaryonun benzetimi yapılırken 50 değişik kıyı noktasında su düzeyi değişimi kaydedilerek analiz edilmiştir. Her kıyı noktası için pozitif tsunami genlikleri için dağılım fonksyonu elde edilmiştir. Ayrıca, bölge için maksimum tsunami genliği ile beklenen ortalama tsunami genliği arasındaki ilişki belirlenmiştir. Tsunamilerin kıyılara ulaşım zamanı konusunda ; tahmin edilen değerler, beklenen ortalama tsunami genlikleri ile maksimum tsunami genliği arasındaki İlişkiler, doğal afetlerden korunma yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tsunami, Dalaman, denizaltı heyelanı, fay kırılması, dalga oluşumu, simülasyon, kıyısal etkileşim. VI
ABSTRACT A STUDY ON THE COASTAL AMPLIFICATION OF TSUNAMIS NEAR SOUTHWESTERN TURKEY Haboğlu, Barış M.Sc, Department of Civil Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner September 2002, 78 pages Southern Aegean and the Mediterranean coasts of Anatolia have experienced tsunamis many times in history. The source location of tsunamis are selected in the region of the Mediterranean where the water depth is more than 4000 m. near the fault zone named Hellenic Arc. This trench at the region may be called Dalaman trench and might be one of the most important tsunami prone areas in the Mediterranean. This trench and the region has not been studied in detail for the tsunami generation. The historical earthquakes and associated tsunamis near Southwestern Anatolia are selected from the catalogues and the reliability of historical data is tested. The occurrence probability of large magnitude earthquakes and tsunamis are also selected from the historical data. The sources of tsunamis might be either submarine landslides or fault breaks in the region. 40 different synthetic tsunamis related to iiieither landslides or fault breaks are determined and simulated by using two mathematical models 'TUNAMI-N2' and 'TWO-LAYER' which are developed in Tohoku University and METU for different types of tsunami generation mechanisms. The maximum water level near the shore for each simulation at 50 different specified shore locations are stored and analyzed together for 40 different scenarios. The distribution function of the positive tsunami amplitudes for each shore station are obtained. The relation between the maximum tsunami amplitude and the expected mean tsunami amplitude for the region is determined from the analysis. The expected range of tsunami arrival times and the relation between the expected and maximum tsunami amplitudes for the Southwestern coasts of Turkey are presented for initiatation of the mitigation studies. Keywords: Tsunami, Dalaman, submarine landslide, fault break, wave generation, simulation, coastal amplification IV