Tez No İndirme Tez Künye Durumu
269045
A grid-based seismic hazard analysis application / Grid tabanlı sismik tehlike çözümleme uygulaması
Yazar:ÇELEBİ KOCAİR
Danışman: DR. CEVAT ŞENER ; PROF. DR. AYŞEN AKKAYA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
67 s.
Sismik tehlike çözümlemesinin (STÇ) sonuçları sismik risklerin değerlendirilmesinde ve sismik tehlikenin azaltılmasında büyük önem taşır. STÇ hesaplamaları bileşen olarak genellikle büyüklük ve uzaklık dağılımı modelleri ile yer hareketi tahmin modellerini içerir. Bu bileşen modelleri için bir çok seçenek önerilmiştir. STÇ hesaplamaları; içerdiği modellere, çözümleme parametrelerine ve özellikle çözümlemenin yapılacağı bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak yüksek işlem gücü gerektirebilir. Bu tezde, gerekli berim gücünü sağlayan ve farklı modellerin uygulanmasının etkilerinin incelenmesine olanak sunan grid tabanlı STÇ uygulaması geliştirilmiştir. Uygulamamız kendi içinde çeşitli bileşen modelleri bulundurmakla kalmayıp yeni geliştirilen modellerin de eklenmesine izin vermektedir.
The results of seismic hazard analysis (SHA) play a crucial role in assessing seismic risks and mitigating seismic hazards. SHA calculations generally involve magnitude and distance distribution models, and ground motion prediction models as components. Many alternatives have been proposed for these component models. SHA calculations may be demanding in terms of processing power depending on the models and analysis parameters involved, and especially the size of the site for which the analysis is to be performed. In this thesis, we develop a grid-based SHA application which provides the necessary computational power and enables the investigation of the effects of applying different models. Our application not only includes various already implemented component models but also allows integration of newly developed ones.