Tez No İndirme Tez Künye Durumu
444166
177Lu ile nöroendokrin tümörlerinin tedavisinde radyasyon dozimetrisi / Radiation dosimetry in treatment of neuroendocrine tumors with 177Lu
Yazar:BİLAL KOVAN
Danışman: DOÇ. DR. BAYRAM DEMİR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Nükleer Fizik Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
72 s.
Nöroendokrin kanserleri genellikle mide, bağırsak, pankreas ve akciğer sisteminde görülen kanserlerdir. Nöroendokrin kanser tedavisinde başlıca tedavi modellerinden biride Nükleer Tıp bölümlerinde 177Lu DOTATATE ile yapılan radyasyon tedavisidir. Bu tedavide beta ve gama yayınlayıcısı bir radyoizotop olan 177Lu,177LuDOTATATE radyofarmasötik formunda hastaya damar yolu ile verilmektedir. Verilen bu radyofarmasötik tümörlü yapıda yoğun olarak toplanır ve yayınlanan beta ışınları vasıtasıyla tümör tedavi edilir. Bu tedavi ortalama 2'şer aylık periyotlarla 4 veya 5 defa tekrarlanmaktadır. Radyasyonun vücut içerisinde dağılımından kaynaklı olarak; böbrek, kemik iliği, karaciğer gibi radyasyona karşı duyarlı kritik organlar bir miktar doz almaktadır. Bu kritik organ dozları, tedavi sayısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hastayı tedavi edebilecek maksimum tedavi dozunun verilebilmesi için bu kritik organların maruz kaldıkları radyasyon dozlarının hesaplanıp, tolerans dozunu geçmeden tedavinin tamamlanması gerekmektedir.Bu çalışmada; 177Lu DOTATATE ile nöroendokrin tümörlerinin tedavisinde kritik organ dozunu hesaplamak ve bu kritik organ dozları kullanılarak hastaya verilecek maksimum tedavi sayınını belirlemek amaçlanmaktadır
Neuroendocrine tumors are rare cancers arisen in the stomach, intestine, and pancreas and lung system. One of the mainly treatment modalities is the radiation therapy with 177Lu applied Nuclear Medicine Department. In this treatment, 177Lu DOTATATE, a beta emitter radioisotope with radiopharmaceutical form, is given to the patient by intravenous. Given this radiopharmaceutical is intensely accumulated in the tumor site and the tumor is treated by means of beta rays emitted from 177Lu. The treatment is averagely repeated 4 or 5 times in the 2 month periods. Sensitive critical organs against to radiation such as kidney, bone narrow and liver receives some radiation because of distribution of the radiation within the body. One of the most important factors affecting the treatment numbers is the critical organ doses. This critical organ doses should be known to give the maximum curably dose to the patients.The aim of this study is to calculate the critical organs doses during the neuroendocrine tumor treatment with 177Lu, and to determine the maximum treatment numbers by using critical organs doses.