Tez No İndirme Tez Künye Durumu
214230
1993 ? 2004 dönemi Bademağacı kazılarında bulunmuş olan İlk Tunç Çağı II kırmızı astarlı malları / Early Bronze Age II wares which was found at Bademağacı excavation from 1993 to 2004 periods
Yazar:SİNEM ÜSTÜN
Danışman: PROF. DR. GÜLSÜN UMURTAK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Ana Bilim Dalı / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı
Konu:Arkeoloji = Archeology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
174 s.
Antalya İli'ne bağlı Bademağacı Kasabası/Beldesi'nin sınırları içinde yer alan Bademağacı Höyüğü'nde 1993 yılından itibaren Prof.Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Gülsün Umurtak yönetiminde gerçekleştirilen kazılar neticesinde ele geçirilen İlk Tunç Çağı II (İTÇ II) kırmızı astarlı çanak- çömleği bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle ele alınacak olan Bademağacı İTÇ II kırmızı astarlı malları, tüm malzeme içerisinden seçilerek çizimleri yapılmış daha sonraki aşamada ise bölgeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar saptanmış ve söz konusu malzeme bu doğrultuda incelenilmeye çalışılmıştır.Bademağacı'nda üç ayrı yapı katı içerisinde, stratigrafik olarak saptanan bu malzemenin, yapılan incelemeler doğrultusunda, çağdaşı olan Burdur Bölgesi ve yakın çevresi çanak-çömleği ile benzer öğeler içermekle birlikle farklılıklarının da bulunduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, dağlık Akdeniz bölgesi'nden Anadolu yaylasına çıkış yolundaki ilk höyük konumunda olan Bademağacı, bölge çömlekçilik geleneği hakkında bildiklerimize yenilerini de ekleyerek önemli bilgiler vermektedir.
Excavations at the Bademağacı Höyük, which is located within the administrative distrinct of Bademağacı town in the province of Antalya, continue since 1993 under the direction of Prof. Dr. Refik Duru and Prof. Dr. Gülsün Umurtak. The Early Bronze II Red Slipped ware which found after the excavations, constitutes the subject of this study. First The Early Bronze Age II Red Slipped ware of Bademağacı chosen from the whole ware groups and then drawn. Second, the similarities and the differences were established between the other regions. Consequently the ware was studied in this direction.The Early Bronze II Red Slipped Ware which was found stratigraphically at Bademağacı Höyük in three architectural levels, have some similarities and differences between the contemporary settlements at Burdur Lakes District and neighboring regions. Thus Bademağacı, situated as the first mound on the way to Anatolian Plateau from the mountainous Mediterranean, adds new data to our knowledge of the regions pottery tradition of the region and provides important and detailed information.