Tez No İndirme Tez Künye Durumu
222557
2006 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'in çelik binalar ile ilgili bölümünün değerlendirilmesi / Evaluating the chapter related to the steel buildings in 2006 Design Specifications for Buildings in Earthquake Regions
Yazar:RECEP AYDIN
Danışman: PROF.DR. NESRİN YARDIMCI
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Deprem analizi = Earthquake analysis ; Depreme dayanıklı binalar = Earthquake resistant buildings ; Çelik yapılar = Steel structures
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
163 s.
Bu çalısmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2006'nın çelik binalar ile ilgili bölümü incelenerek, American Institute of Steel Construction Seismic Provisions for Structural Steel Buildings 2002-2005 ve Federal Emergency Management Agency 350 Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings'in ilgili bölümleri ile olan benzer ve farklı yönlerine deginilmis, gerekli oldugu düsünülen yerlerde kisisel fikirlere yer verilerek elestiriler yapılmıstır. Bu incelemenin yanısıra, bir dogrultusu süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden, diger dogrultusu süneklik düzeyi yüksek dısmerkez çelik çaprazlı perdelerden olusan 5 katlı, 3×3 açıklıklı bir çelik yapının proje uygulaması yapılmıstır. Yapılan incelemeler ve uygulama projesi neticesinde, DBYBHY 2006'nın çelik binalar ile ilgili bölümünün bazı kosullarının AISC SPSSB 2002-2005 ve FEMA 350'de verilen kosullardan farklı oldugu, bazı kosullarının da kisisel fikirlere dayanarak revize edilmesi gerektigi belirlenmistir. Anahtar Kelimeler: Çelik yapılar, Deprem, DBYBHY, AISC SPSSB, FEMA 350
In this study, chapters related to the steel buildings in Design Specifications for Building in Earthquake Regions 2006 are investigated, similar and different sides with related sections in American Institute of Steel Construction Seismic Provisions for Structural Steel Buildings 2002-2005 and Federal Emergency Management Agency 350 Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings are mentioned, personal opinions and criticisms are expressed in necessary sections. Also, a structure system?s which has 5 stories, 3 ×3 spans constituted with special moment frames in one direction and eccentrically braced frames in the other direction project applications have been analyzed. As a result of investigations and application project, some conditions in related sections of Earthquake Resistant Design Codes for Steel Buildings in Design Specifications for Building in Earthquake Regions 2006 are different from provisions, given in AISC SPSSB 2002-2005 and FEMA 350, also some conditions have to revised relying on personal opinions, are determined. Keywords: Steel Structures, Earthquake, DBYBHY, AISC SPSSB, FEMA