Tez No İndirme Tez Künye Durumu
540735
Açıkta ve örtüaltında yetiştirilen ıspanağın verim ve kalitesi üzerine durgun su kültürü tekniği ile topraklı yetiştiriciliğin etkilerinin araştırılması / Research on the effects of hydrophonic and soil growing techniques on yield and quality parameters of spinach growing in greenhouse and open field conditions
Yazar:KUTLUK BİLGE BOSTANCI
Danışman: PROF. DR. SALİH ÜLGER
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
102 s.
Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisinde bulunan cam sera ve açık alanda Aralık-Mart aylarında yürütülmüştür. Matador çeşidi ıspanak tohumları su kültüründe yetiştiricilik için strafor içine kaya yünü ortamına, topraklı yetiştiricilikte ise doğrudan toprağa ekilmiştir. Su kültüründe ıspanaklar 60-65 günde, toprakta yetişenler 90-95 günde hasada gelmişlerdir. Toprakta ve su kültüründe yetişen ıspanaklardan elde edilen verimler arasında önemli bir farkın olmadığı görülmüştür. Toprakta yetişen ıspanakların yaprak boyu ve sap uzunluğu su kültüründe yetişenlere göre daha uzun olduğu saptanmıştır. Su kültürü ve toprakta yetişen ıspanakların kök ağırlıkları arasında fazla bir değişim olmamasına rağmen, kök uzunlukları önemli değişim göstermiştir. Yaprak sayısı, dış yaprak sayısı, dış yaprak ağırlığı, sap ağırlığı, yaprak alanı, yaprak boyları, yaprak enleri, yaprak ayası ağırlıkları, yaprak kalınlıkları, sap kalınlıkları, sap uzunlukları, sap ağırlıkları ve yaprak kuru ağırlıkları yetiştiricilik sistemlerine göre oldukça değişmiştir. Toprakta yetişen ıspanaklardaki Ca, N, P, K ve Fe içerikleri su kültüründe yetişenlerden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Su kültüründe yetişen ıspanaklardaki nitrat birikimi toprakta yetişenlere göre oldukça fazla olmuştur. En düşük nitrat birikimi açıkta toprakta yetişen ıspanaklarda saptanmıştır. En fazla klorofil içeriği serada su kültüründe yetişen ıspanaklarda ölçülmüştür.
The research was carried out in the glass greenhouse and open field areas of the Research and Application Field of the Agricultural Faculty of Akdeniz University. The seeds of Matador spinach were sown in either Styrofoam cells in rockwool for aquaculture or directly in soil for open field production. Spinach grown in water culture was ready for harvest after 60-65 days of planting while the soil grown ones were harvested after 90-95 days of planting. There was no significant difference between the yields of soil and water culture grown spinaches. Open field grown spinaches had longer plant height compared to that obtained from spinaches grown in greenhouse in both water culture and soil growing conditions. Although there was not much difference in the root weights of the spinaches grown in both soil and water culture, the differences in root length were significant. Number of leaves and outer leaves, outer leaf and stem weights, leaf area, leaf lengths, leaf widths, leaf lamina weights, leaf and stem thicknesses, stem lengths and weights and leaf dry weights were significantly changed in cultivation systems. Leaf Ca, N, P, K and Fe contents were higher in soil grown spinach compared to that found in water culture grown spinach. Nitrate accumulation in spinach growing in aquaculture was considerably higher than that found in soil growing ones. The lowest nitrate accumulation was detected in spinach grown in soil. The maximum chlorophyll content was measured in the spinach grown in the water culture in the greenhouse conditions.