Tez No İndirme Tez Künye Durumu
228516
A corpus-based analysis of genre specific discourse of research: The phd thesis and the research article in ELT / Bir tür olarak araştırma söyleminin bütünceye dayalı çözümlemesi: İngiliz dili eğitimi alanındaki doktora tezleri ve araştırma makaleleri
Yazar:ELVAN EDA IŞIK TAŞ
Danışman: PROF. DR. HÜSNÜ ENGİNARLAR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Öğretimi Bölümü
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2008
291 s.
Kendi alanlarındaki söylem topluluğuna yeni adım atan araştırmacılar için araştırma makalesi yazmak oldukça zor bir deneyimdir, çünkü hem bu toplulukta yeni olmanın hem de farklı bir metin türünde yazmanın zorlukları ile başa çıkmak zorundadırlar. Doktora tezlerinin araştırma makalesi olarak yeniden bağlamlandırılması (recontextualization) sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmada Türkiye'deki üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi doktora programlarında yazılmış tezler ile aynı alandaki uluslararası yazarlar tarafından yazılmış ve yayınlanmış bilimsel makalelerin giriş bölümleri dilbilimsel olarak incelenmiştir. Bu iki bütünce arasındaki dilbilgisel-sözcüksel, metinsel ve sözbilimsel öğelerin karşıtsal çözümlemesi yapılmıştır. Hesaplamalı dilbilim ve elle işaretleme yöntemleri kullanılarak her iki bütüncenin okunurluk istatistikleri, sözcük özellikleri (vocabulary profiles), atıf ve eylem zamanlarının kullanımı, adım yapısı ve yazarın metin içerisindeki varlığı ile ilgili belirticiler karşıtsal olarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları makalelerin giriş bölümlerinin, tezlerin giriş bölümlerine göre, dilbilgisel-sözcüksel olarak daha akademik ve daha yoğun olduklarını ve bu nedenle okunurluk düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, CARS Model'in (Swales, 2005) araştırma makalelerinin giriş bölümlerinin adım yapısını büyük ölçüde yansıtmasına rağmen, doktora tezlerinin giriş bölümlerinin adım yapısını yansıtmadığı görülmüştür. Bu farklılıklar bağlamında, İngiliz Dili Eğitimi programlarında eğitim gören araştırmacıların daha etkili araştırma makaleleri yazabilmeleri için bazı öneriler getirilmiştir.Kendi alanlarındaki söylem topluluğuna yeni adım atan araştırmacılar için araştırma makalesi yazmak oldukça zor bir deneyimdir, çünkü hem bu toplulukta yeni olmanın hem de farklı bir metin türünde yazmanın zorlukları ile başa çıkmak zorundadırlar. Doktora tezlerinin araştırma makalesi olarak yeniden bağlamlandırılması (recontextualization) sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmada Türkiye'deki üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi doktora programlarında yazılmış tezler ile aynı alandaki uluslararası yazarlar tarafından yazılmış ve yayınlanmış bilimsel makalelerin giriş bölümleri dilbilimsel olarak incelenmiştir. Bu iki bütünce arasındaki dilbilgisel-sözcüksel, metinsel ve sözbilimsel öğelerin karşıtsal çözümlemesi yapılmıştır. Hesaplamalı dilbilim ve elle işaretleme yöntemleri kullanılarak her iki bütüncenin okunurluk istatistikleri, sözcük özellikleri (vocabulary profiles), atıf ve eylem zamanlarının kullanımı, adım yapısı ve yazarın metin içerisindeki varlığı ile ilgili belirticiler karşıtsal olarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları makalelerin giriş bölümlerinin, tezlerin giriş bölümlerine göre, dilbilgisel-sözcüksel olarak daha akademik ve daha yoğun olduklarını ve bu nedenle okunurluk düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, CARS Model'in (Swales, 2005) araştırma makalelerinin giriş bölümlerinin adım yapısını büyük ölçüde yansıtmasına rağmen, doktora tezlerinin giriş bölümlerinin adım yapısını yansıtmadığı görülmüştür. Bu farklılıklar bağlamında, İngiliz Dili Eğitimi programlarında eğitim gören araştırmacıların daha etkili araştırma makaleleri yazabilmeleri için bazı öneriler getirilmiştir.Kendi alanlarındaki söylem topluluğuna yeni adım atan araştırmacılar için araştırma makalesi yazmak oldukça zor bir deneyimdir, çünkü hem bu toplulukta yeni olmanın hem de farklı bir metin türünde yazmanın zorlukları ile başa çıkmak zorundadırlar. Doktora tezlerinin araştırma makalesi olarak yeniden bağlamlandırılması (recontextualization) sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmada Türkiye'deki üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi doktora programlarında yazılmış tezler ile aynı alandaki uluslararası yazarlar tarafından yazılmış ve yayınlanmış bilimsel makalelerin giriş bölümleri dilbilimsel olarak incelenmiştir. Bu iki bütünce arasındaki dilbilgisel-sözcüksel, metinsel ve sözbilimsel öğelerin karşıtsal çözümlemesi yapılmıştır. Hesaplamalı dilbilim ve elle işaretleme yöntemleri kullanılarak her iki bütüncenin okunurluk istatistikleri, sözcük özellikleri (vocabulary profiles), atıf ve eylem zamanlarının kullanımı, adım yapısı ve yazarın metin içerisindeki varlığı ile ilgili belirticiler karşıtsal olarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları makalelerin giriş bölümlerinin, tezlerin giriş bölümlerine göre, dilbilgisel-sözcüksel olarak daha akademik ve daha yoğun olduklarını ve bu nedenle okunurluk düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, CARS Model'in (Swales, 2005) araştırma makalelerinin giriş bölümlerinin adım yapısını büyük ölçüde yansıtmasına rağmen, doktora tezlerinin giriş bölümlerinin adım yapısını yansıtmadığı görülmüştür. Bu farklılıklar bağlamında, İngiliz Dili Eğitimi programlarında eğitim gören araştırmacıların daha etkili araştırma makaleleri yazabilmeleri için bazı öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Bütünce, Söylem, Tür, Tez, Araştırma Makalesi
Writing a research article is not an easy task for novice researchers, who begin their study as outsiders in the academic community and who must deal with both the apprenticeship in their fields and the challenge of writing in a new genre. Moreover, PhD thesis is a genre which is very frequently ?recontextualized? as a research article by the novice researcher. The aim of this study was to conduct a contrastive analysis of the genre-specific features of introductions in a corpus of theses written in PhD programs in ELT offered by Turkish universities and in a corpus of published research articles in ELT written by expert authors of different nationalities, in order to specify the similarities and differences in the authors? use of lexico-grammatical, discoursal and rhetorical features in the two corpora. The analyses included both a hand-tagged and a computerized analysis of the two corpora. Specifically, the vocabulary profiles, the readability statistics, the use of verb tenses and citations, the move-step structures and the author presence markers of the two corpora were subject to contrastive analyses. The analyses revealed that the language of the RA introductions was structurally more academic, lexically dense, and thus, more difficult to read compared to the PhDT introductions. Moreover, although the CARS Model (Swales, 2005), to a large extent described the move-step structure of the RA introductions, it could not account for the move-step structure of the PhDT introductions. With respect to these variations, proposals were made to increase the effectiveness of the target PhD programs in empowering the novice researchers in their access to the discourse community of ELT.Keywords: Corpus, Discourse, Genre, Thesis, Research Article