Tez No İndirme Tez Künye Durumu
434551
19. yüzyıl Britanya edebiyatında toplumsal sınıfların temsili / The representation of social classes in the 19th century British literature
Yazar:BARIŞ ÖZKUL
Danışman: DOÇ. DR. MURAT SEÇKİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Cinsiyet rolleri = Gender roles ; Kadınlar = Women ; Roman = Novel ; Sosyal sınıf = Social class ; Sosyal temsiller = Social representations ; İngiliz edebiyatı = English literature ; İngiliz romanı = British novel
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2016
144 s.
Bu çalışma, 19. yüzyıl Britanya edebiyatında toplumsal sınıfların temsilini geleneksel cinsiyet rollerinin inşası ve yeniden üretiminde tezahür eden sosyo-psikolojik örüntüler çerçevesinde incelemektedir. Sınıf ve cinsiyet rollerinin iç içe geçtiği bağlamları psikanalizin kavramlarıyla sorunsallaştıran tarihsel bir girişin ışığında inceleme konusu olarak 19. yüzyıl ortasında yazılan iki toplumsal-sorun romanı seçilmiş, ardından bu iki roman 19. yüzyıla alternatif bir sınıf ve cinsiyet anlatısıyla yeni bir ışık düşüren çağdaş bir romanla karşılaştırılmıştır. Seçilen yapıtlar Elizabeth Gaskell'ın Mary Barton (1848) ve North and South (1855) romanları ile John Fowles'un The French Lieutenant's Woman (1969) romanıdır. Bu üç roman 19. yüzyıl İngiliz işçi ve madun sınıflarına mensup kadın karakterlerin sınıfsal ve cinsel gerçekliklerine, öznel deneyimlerine ilişkin alternatif anlatıları temsil etmektedir
This study investigates the representation of working-class women in early to mid-19th century British literature. In the light of a historical introduction problematising the contexts in which class and gender roles intertwined by application of a concept from psycho-analysis, the madonna-whore complex, the framework of socio-psychological patterns emerging in the construction and reproduction of traditional female-gender roles is analysed. The novels selected are two of Elizabeth Gaskell's contemporary "social problem" or "industrial" works, Mary Barton (1848) and North and South (1855), and John Fowles' "post-modern" revised reconstruction, The French Lieutenant's Woman (1969). Each of these three novels represent the English working and subaltern class realities and subjective experiences of female characters in the early Victorian period, in Gaskell's case as delineated by the madonna-whore complex, and in Fowles' as retrospectively liberated from it.