Tez No İndirme Tez Künye Durumu
299271
Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri ve konut tasarımına etkilerinin incelenmesi / Principles of sustainable architecture and the analysis of its impact on residential design
Yazar:SEDA MÜFTÜOĞLU
Danışman: PROF. DR. ONUR ALTAN
Yer Bilgisi: Haliç Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Sürdürülebilir mimari = Sustainable architecture
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
166 s.
Tükenen doğal kaynaklar, hava kirliliği, günümüzün giderek yaygınlaşan teknolojiyle iç içe olan yaşam biçimi, dünyamızı ve sağlığımızı tehdit etmektedir. Doğayı bu kadar bozduktan sonra, doğal yaşamı teknolojiyle kullanma umuduyla çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Çünkü ekolojik düzene geçmek insanları özüne döndürecek, çok daha konforlu ve ekosisteme uygun olduğu için de, sağlıklı bir yaşam biçimi sağlayacaktır.Dünyanın ekosistemi bozulmaya başladığında sonuç yok oluştur. Bu sonucu önlemek için alabileceğimiz tek önlem, ekolojik yaşama geçiş olacaktır. Ekolojik yaşama geçerken bu geçişi hayatımızın her alanında yapmalı, yaşadığımız yerlerde ve kullandığımız gereçleri de sürdürülebilir malzemelerden seçmemiz gerekmektedir. Bu uğraşlarımız sonucundan geç de olsa kötü sonuçları ertelememiz açısından bize bir şans daha tanıyacaktır.Yapılan çalışmanın ilk bölümünde bu çalışmanın önemi üzerinde durulmuştur. Bir sonraki bölümde sürdürülebilirlik, ekoloji ve çevre kavramları mimarlık çerçevesinde incelenmiştir. Üçüncü bölümde sürdürülebilir enerji kaynakları araştırılmıştır. Dördüncü bölümde sürdürülebilir mimarlık ilkeleri irdelenmiş, enerjinin, suyun, malzemenin ve yapı alanlarının etkin kullanılırlığı incelenmiş, bir yapının yaşam döngüsünde olması gerekenler üzerinde durulmuş ve yaşanabilir çevreler sağlama açısından neler yapılabileceği özellikle konutlar üzerinde araştırılmıştır. Son bölümde ise Türkiye'den ve Dünya'dan sürdürülebilir konutlar örnek olarak gösterilmiştir.
Decreasing volume of natural sources, air pollution and the increasing side effects of the industry threatens our world and mankind?s health. Since so many times have passed over with contamination, the mankind has implemented some technology to use synchronously with natural ecosystem. The reason behind is that the natural ecosystem is much more healthy and comfortable from all aspects.When the balance of the ecosystem will ruin, it may result with cease the existence of mankind. In order to prevent that, we must migrate to a ecological life style and this must be done in all fields applicable such as using renewable. That will provide us a chance to turnover the destiny.In the first clauses of this abstract the effort for ecological lifestyle is being highlighted. The next coming clauses are mainly about the architectural perspective on sustainability, ecological systems and environmental effects. The main focus of the third paragraph is the use of renewable energy resources. The fourth clause mentions about the architectural principles on sustainability, the use of water and energy resources and the effects of constructional raw materials especially on residential areas from that point of view. The last paragraph contains examples from sustainable buildings from Turkey and the World.