Tez No İndirme Tez Künye Durumu
177329
Automatic composition of semantic web services with the abductive event calculus / Anlamsal örün servislerinin çıkarımsal olay cebiri ile otomatik birleşimi
Yazar:ESRA KIRCI
Danışman: DOÇ. DR. F. NİHAN KESİM ÇİÇEKLİ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
178 s.
Günümüzde servis odaklı mimarinin, örün mashup'ları ve B2B uygulamaların artmasıyla örün ağı servisleri birleşimleri de geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Bu örün ağı servis birleşimlerinin büyük bir çoğunluğu el ile yapılmaktadır. Ancak bu işlemin karmaşıklığı uygun örün servislerinin sayısındaki artış, devingen olarak oluşturulmuş/güncellenmiş/bulunmuş örün servislerine olan gereksinim ve daha yüksek oranda veri bağlama ve tür eşleme ihtiyacı sebepleriyle gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla günümüzde kullanılan el ile örün servisi birleştirme yöntemleri bu problemin cevabı olmaktan çok uzaktır. Bu sebeple son yıllarda otomatik örün servisi birleştirme metodlarının geliştirilmesi için araştırmalar sürdürülmektedir. Bu metodlar genel olarak iki ana sınıfta toplanabilir: (i) iş akışı temelli metodlar ve (ii) yapay zeka ile planlama içeren metodlar. Bu tezde yapay zeka planlama tekniklerinin örün servisi birleşimi problemine nasıl uygulanabileceği araştırılmış ve özellikle çıkarımsal olay cebirinin bu alandaki kullanılabilirliği irdelenmiştir. Örün servisi birleşimleri OWL-S ("Servisler için OWL") dili ile şablonlar halinde tanımlanmış ve bu tanımlar Prolog dilinde çıkarımsal olay cebiri planlayıcısının kullanabileceği aksiyomlara çevrilmiştir. Bu aksiyomları kullanan planlayıcının bulduğu çözümler, genel örün servisi birleşimi planının özel çözümlerini içeren kümeyi oluşturmaktadır. Bu tezde olay cebirinin çıkarımsal planlama yeteneklerinin genel örün servisi birleşimi yordamı için çözüm teşkil edecek planları oluşturma amacıyla kullanılabileceği gösterilmiştir.
In today's world, composite web services are widely used in service oriented computing, web mashups and B2B Applications etc. Most of these services are composed manually. However, the complexity of manually composing web services increase exponentially with the increase in the number of available web services, the need for dynamically created/updated/discovered services and the necessity for higher amount of data bindings and type mappings in longer compositions. Therefore, current highly manual web service composition techniques are far from being the answer to web service composition problem. Automatic web service composition methods are recent research efforts to tackle the issues with manual techniques. Broadly, these methods fall into two groups: (i) workflow based methods and (ii) methods using AI planning. This thesis investigates the application of AI planning techniques to the web service composition problem and in particular, it proposes the use of the abductive event calculus in this domain. Web service compositions are defined as templates using OWL-S ("OWL for Services"). These generic composition definitions are converted to prolog language as axioms for the abductive event calculus planner and solutions found by the planner constitute the specific result plans for the generic composition plan. In this thesis it is shown that abductive planning capabilities of the event calculus can be used to generate the web service composition plans that realize the generic procedure.