Tez No İndirme Tez Künye Durumu
379078 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
22q11.2 delesyon sendromu fenotipinin oluşmasında TBX1 mutasyonunun rolü /
Yazar:ERCAN MIHÇI
Danışman: DOÇ. DR. ŞÜKRAN TAÇOY
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2006
48 s.