Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140766 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi / Relations between total quality management and human resources management
Yazar:ÖZLEM AKTAŞ
Danışman: DOÇ.DR. TEKİN AKGEYİK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Toplam kalite yönetimi = Total quality management ; İnsan kaynakları yönetimi = Human resources management
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
204 s.
oz Küreselleşmenin, örgütleri rekabet gücü sağlamak amacıyla üstünlük elde etmeye zorlaması, örgütleri yeni yönetim anlayışlarına itmiştir. Örgütlerin rekabet savaşını kazanabilmeleri, karlılık ve verimliliklerini arttırmaları, yüksek niteliklere sahip işgörenleri istihdam etmeleri ile mümkündür. Nitelikli işgücü ise kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacaktır. Toplam Kalite Yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklasan; tüm çalışanların niteliklerinin arttırılmasıyla, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesini hedefleyen bir yönetim metodolojisidir. Toplam Kalite Yönetiminin, örgütlerde başarıyla uygulanabilmesi için İnsan Kaynakları Yönetimine önem verilmeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi'ni destekleyici İnsan Kaynaklan sistemleri, politikaları ve stratejileri oluşturmalıdır. İnsan düşüncesine saygı ve güveni esas olan Toplam Kalite Yönetimi'nin örgütlerde başarıyla uygulanabilmesi, insan kaynağına yatırım yapılmasıyla ilgilidir. İnsan kaynağının niteliğinin arttırılması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, işgörenlerin motivasyonlarını ve işlerine bağlılıklarını arttırarak başarılı olmalarını sağlayacaktır. İnsan Kaynakları Yönetimi'ni bu amaçla, müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde, müşteri mutluluğunu sağlamak yanında iç müşteriler olan işgörenlerin de mutluluklarını sağlamalıdır. İşgörenlerin yönetime katılmalarının sağlanması, başarılarının ödüllendirilmesi, sağlıklı çalışma koşulları ve çalışma ortamının sağlanması, açık iletişim ve örgütteki tüm sistemlerinin adil olması bunun yoludur. İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi'nin başarıya ulaşması için gerekli sistem ve stratejileri oluşturma yanında işgörenlerin, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini kavramalarını sağlamalı, mevcut örgüt kültürünü, Toplam Kalite Yönetimi ekseninde yeniden oluşturmalıdır. Sonuç olarak örgütler, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında başarıyı elde etmek için insana ve İnsan Kaynakları Yönetimi 'ne önem vererek; Toplam Kalite Yönetimi sürecini, 'İnsan Kaynaklan Yönetimi faaliyetleriyle desteklenecek şekilde koordineli olarak yürütmelidirler. ABSTRACT Due to the fact that globalization force the 'organisations to gain rivalry power for being superior to the others, the organisations are to find new paths of management. Organisations have the chance to achieve the violent competitive struggle and to increase their profits and efficiency by having a high-quality labour-power inasmuchas high quality labour power, provides prime quality in products end services. Total Quality Management focusing on the process rather than the organisational functions and their results, is a management methodology which has the purpose of producing high-quality production and service by improving the qualifications of all the employees. So now 'it is a vital point that as long as the human resources management constructs the Human Resources systems supporting Total Quality Management and drives their parallel policies and IV
oz Küreselleşmenin, örgütleri rekabet gücü sağlamak amacıyla üstünlük elde etmeye zorlaması, örgütleri yeni yönetim anlayışlarına itmiştir. Örgütlerin rekabet savaşını kazanabilmeleri, karlılık ve verimliliklerini arttırmaları, yüksek niteliklere sahip işgörenleri istihdam etmeleri ile mümkündür. Nitelikli işgücü ise kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacaktır. Toplam Kalite Yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklasan; tüm çalışanların niteliklerinin arttırılmasıyla, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesini hedefleyen bir yönetim metodolojisidir. Toplam Kalite Yönetiminin, örgütlerde başarıyla uygulanabilmesi için İnsan Kaynakları Yönetimine önem verilmeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi'ni destekleyici İnsan Kaynaklan sistemleri, politikaları ve stratejileri oluşturmalıdır. İnsan düşüncesine saygı ve güveni esas olan Toplam Kalite Yönetimi'nin örgütlerde başarıyla uygulanabilmesi, insan kaynağına yatırım yapılmasıyla ilgilidir. İnsan kaynağının niteliğinin arttırılması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, işgörenlerin motivasyonlarını ve işlerine bağlılıklarını arttırarak başarılı olmalarını sağlayacaktır. İnsan Kaynakları Yönetimi'ni bu amaçla, müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde, müşteri mutluluğunu sağlamak yanında iç müşteriler olan işgörenlerin de mutluluklarını sağlamalıdır. İşgörenlerin yönetime katılmalarının sağlanması, başarılarının ödüllendirilmesi, sağlıklı çalışma koşulları ve çalışma ortamının sağlanması, açık iletişim ve örgütteki tüm sistemlerinin adil olması bunun yoludur. İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi'nin başarıya ulaşması için gerekli sistem ve stratejileri oluşturma yanında işgörenlerin, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini kavramalarını sağlamalı, mevcut örgüt kültürünü, Toplam Kalite Yönetimi ekseninde yeniden oluşturmalıdır. Sonuç olarak örgütler, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında başarıyı elde etmek için insana ve İnsan Kaynakları Yönetimi 'ne önem vererek; Toplam Kalite Yönetimi sürecini, 'İnsan Kaynaklan Yönetimi faaliyetleriyle desteklenecek şekilde koordineli olarak yürütmelidirler. ABSTRACT Due to the fact that globalization force the 'organisations to gain rivalry power for being superior to the others, the organisations are to find new paths of management. Organisations have the chance to achieve the violent competitive struggle and to increase their profits and efficiency by having a high-quality labour-power inasmuchas high quality labour power, provides prime quality in products end services. Total Quality Management focusing on the process rather than the organisational functions and their results, is a management methodology which has the purpose of producing high-quality production and service by improving the qualifications of all the employees. So now 'it is a vital point that as long as the human resources management constructs the Human Resources systems supporting Total Quality Management and drives their parallel policies and IV