Tez No İndirme Tez Künye Durumu
529598
Çocukluk çağında kurum bakımı deneyimi evli bireylerin bağlanma stillerinin ve aile ilişkilerinin incelenmesi / Investigation on family relations and attachment styles of married individuals experienced institutional care in childhood
Yazar:TUBA YÜCEER KARDEŞ
Danışman: PROF. DR. VELİ DUYAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Aile içi ilişkiler = Family relations ; Bağlanma stilleri = Attachment styles ; Evli çiftler = Married couples ; Çocuk bakıcısı = Childminder ; Çocuk bakımı = Child care ; Çocuk gündüz bakım evleri = Child day care centers ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
346 s.
Bu araştırmada, çocukluk çağında kurum bakımı deneyimi olan evli bireylerin bağlanma stillerinin ve aile ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Kurum bakımı sisteminde yetişen çocukların gelişimleri hem ruhsal hem de sosyal yönden olumsuz etkilenmektedir. Kurum bakımı sistemi çocukların sadece çocukluk dönemi gelişimlerini olumsuz yönde etkilememekte, aynı zamanda ileriki yaşamlarında sosyal ilişkilerini, duygusal ilişkilerini ve ruhsal durumlarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle çocukluk döneminde oluşan bağlanma stilinin, bireyin tüm yaşamındaki etkileşimlerini ve ilişkilerini belirlemesi kurum bakımı sisteminde yetişmiş bireylerin bağlanma stillerinin belirlenmesini önemli hale getirmektedir. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmış olup, çocukluk çağında kurum bakımı deneyimi olan evli bireylerin bağlanma stilleri nicel yöntemle, bağlanma stilleri ve aile ilişkilerinin derinlemesine incelenmesi ise nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bölümü toplam 144 kişiye, nitel yöntemle gerçekleştirilen bölümü ise 8 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çocukluk çağında kurum bakımı deneyimi olan evli bireylerin bağlanma stillerinin saptanması ve bu bireylerin eşleri ve çocukları ile olan ilişkilerinin derinlemesine incelenmesi ve aile ilişkilerinin nasıl olduğunun keşfedilmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Aile ilişkileri, bağlanma stili, kurum bakımı deneyimi olan birey
This study is aimed to investigate family relations of individuals who experienced institutional care according to their attachment styles. Social and mental developments of children who grew up in institional care system are affected negatively. Institutional care affects childhood negatively but also it affects social relations, emotional relations and mental states as well in adulthood. Attachment style developed in childhood defines all relations and interactions in life because of that attachment styles of individuals who experinced institutional care becomes a very important issue. In this study attachment styles of individuals will be determined by quantitative method and then family relations of individuals who have insecure attachment styles will be thoroughly investigated by qualitative method. The problem of this study is consist of determining attachment styles of individuals who experienced institutional care, investigating thoroughly the relations between spouses and children of individuals who experienced institutional care and discovering their family relations. Keywords: Attachment style, family relations, ındividuals who experienced Instituotional care,