Tez No İndirme Tez Künye Durumu
528417
3-dimensional numerical circulation modeling: A case study on the coastal processes in Göcek and Fethiye bays / 3 boyutlu sayısal çevrim modellemesi; Göcek ve Fethiye kıyı süreçlerine uygulama
Yazar:İZEL GÜREL
Danışman: PROF. DR. AHMET CEVDET YALÇINER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
197 s.
Göcek ve Fethiye Körfezleri Türkiye'de bulunan eşsiz kıyı alanlarıdır, fakat artan yoğun kullanımın beraberinde getirdiği kirlilik nedeniyle su kalitesi günden güne azalmaktadır. Ancak açık deniz ve koylar arasında yeterli miktarda su alışverişi sağlanırsa, su kalitesi korunabilir. Kıyı morfolojisi, rüzgarla oluşan akıntı ve gelgit hareketi su çevrimini kolaylaştıran ve körfez-açık deniz su etkileşimine yardımcı olan faktörlerdendir. Bu çalışma kapsamında körfez ile açık deniz su alışverişini etkileyen faktörler gerekli veriler kullanılarak değerlendirilecek, olumsuz etmenler arasında yer alan insan kaynaklı kirliliğin zamansal değişimi kullanılacak ve modelleme yardımı ile araştırılarak çözüm seçenekleri oluşturulacaktır. Bu çalışmada geniş uygulama alanı olan MIKE 3 "Flow Model Hydrodynamic Module" kullanılarak, Göcek ve Fethiye körfezlerinin 3 boyutlu sayısal modellemesi yapılacaktır. Sayısal model kurulması sırasında yöre ile ilgili önceden yapılmış batimetrik, oşinografik ve meteorolojik saha ölçüm verileri analiz edilerek model girdileri hazırlanacaktır. Bölgedeki aylık - yıllık rüzgar, dalga ve iklim koşulları bilgisi Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Model belirlenen sınırlar içerisinde, 12 ay süresince ve minimum 2 ana akıntı ve rüzgâr yönü, toplamda 24 senaryo olmak üzere kurulması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda, Göcek ve Fethiye Körfezlerinin açık deniz ile su alışveriş kapasitesi belirlenecek, su kalitesinin ve ilgili çevresel parametrelerin sınırlar içinde kalması için gerek kullanım sınırlamaları gerekse yapısal öneriler oluşturulacaktır.
Göcek – Fethiye Bay is a unique marine area in Turkey; however, increasing human activities and related pollution affect decrease in the water quality. The water quality can be reserved if there is sufficient amount of water exchange between bays and the offshore region. The coastal morphology and wind driven currents and tidal motion are other important factors facilitate circulation and improve the quality marine environment. Therefore, all factors forcing water exchange should be investigated and the adverse effects (mainly from human activities) should be evaluated by proper methods. This study is specifically concerned with three - dimensional numerical circulation modeling of Göcek and Fethiye Bays. Bathymetric, oceanographic and meteorological site surveys are conducted before setting up the numerical model, MIKE 3 Flow Model Hydrodynamic Module. Monthly and seasonally met – ocean variations on the site was studied by using database available from Turkish State Meteorological Service. The circulation model within the boundaries was set up by applying at least two main directions of current and wind for twelve months with total twenty-four different scenarios. On the basis of the results of this study, the water exchange capacity of Göcek and Fethiye Bays, and investigations on improvements of water exchange and related environmental parameters are performed. Future recommendations for the management perspective on increasing the water quality will be developed.