Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153499 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A new design of excitation mechanism to be exploited by modern RF excited CO2 lasers / Modern RF uyarımlı CO2 lazerler için yeni bir uyarım mekanizması tasarımı
Yazar:SALUR KURUCU
Danışman: DOÇ. DR. AKİF ESENDEMİR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
121 s.
öz MODERN RF UYARIMLI C02 LASERLER İÇÎN YENİ BÎR UYARIM MEKANİZMASI TASARIMI KURUCU, R. SALUR Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Akif Esendemir Ağustos 2004, 105 sayfa Bu tez çalışmasında tam ve güncel bir radyo frekans uyarım sisteminin tasarlanıp oluşturulması amaçlanmıştır. Söz konusu sistem temelde yüksek verimlilikteki anahtarlamalı güç üreteçleri ile üretilen gücün hedef plazma ortamına uygun şekilde aktarılabilmesi sorunlarının çözümlenmesine dayanmaktadır. Bu yeni uyarım sistemi, günümüzün gelişmiş CO2 laserlerinin çeşitli güç dilimlerindeki ihtiyaçlarım karşılayacaktır. Anılan sistem RF ısıtma ve RF plasma gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilecektir ancak tasanmm kıstasları belirlenirken ilk sefer için RF uyanmlı hızlı eksensel akışlı CO2 ve RF uyanmlı levha CO2 laserlerinde faydalanılması düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: CO2 Laseri, RF güç üreteçleri, RF uyarım, RF pompalama, sınıf-E amplifikatör, kapasitif RF deşarj, kapasitif RF plasma, anahtarlamalı amplifikatör.
ABSTRACT A NEW DESIGN OF EXCITATION MECHANISM TO BE EXPLOITED BY MODERN RF EXCITED C02 LASERS KURUCU, R. SALUR M.S., Department of Physics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Akif Esendemir August 2004, 105 pages On this thesis work, design and construction of an up to date complete RF excitation system was intended. This excitation system is mainly based on highly efficient switching power generators and proper coupling of the power to the object plasma. This new excitation system design should answer the demands of today's progressed CO2 lasers on various power ranges. Though it could be used by a large variety of applications including RF plasma and RF heating, on the first occasion in order to define design considerations, this system is to be exploited by RF excited fast flow and RF excited slab CO2 laser constructions. Keywords: CO2 Laser, RF power generators, RF excitation, RF pumping of laser, class-e amplifiers, capacitive RF discharges, capacitively coupled RF plasma, switch mode amplifiers. IV