Tez No İndirme Tez Künye Durumu
566859
Reflections of deep space activities on international relations / Derin uzay aktivitelerinin uluslararası ilişkiler üzerine yansımaları
Yazar:CEREN GÖNCÜ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SITKI EGELİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
Konu:Astronomi ve Uzay Bilimleri = Astronomy and Space Sciences ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Uluslararası ilişkiler = International relations ; Uluslararası politika = International policy ; Uzay = Space ; Uzay programları = Space programs
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
129 s.
Uzaydaki aktiviteler bugüne kadar çoğunlukla Dünya'nın yörüngesiyle kısıtlı kalmış; insan yapımı nesnelerin yolculuğu ve derin uzaydaki varlığı nadiren gerçekleşmiş ve bilimsel amaçlı olmuştur. Ancak bu, ilgili teknolojilerdeki gelişmeler nedeniyle değişmek üzeredir ve Dünya'nın yakın yörüngesinin ötesindeki alan kısa bir süre sonra ticari faaliyete ve belki de insan yerleşimlerine açılıyor olabilir. Bu gerçekleştiği zaman, devlet ve devlet dışı aktörlerin derin uzaydaki varlıkları ve göksel cisimlerdeki kaynaklara sahip olma ve bunları sömürme üzerinde yürüttükleri rekabetleri, bir dizi sonucun yansıması beklenen uluslararası ilişkilere yeni, problemli, hatta tartışmalı bir boyut katacaktır. Bunlar arasında uluslararası hukuka göre yasal statü ve mülkiyet hakları, uluslararası güvenlik ve ekonomi, ve devlet ile devlet dışı aktörler arasındaki ilişkinin uzay ortamındaki niteliği bulunmaktadır. Bu tez öncelikle, bu yansımalardan en azından bazılarını tanımlamaya ve detaylandırmayı amaçlamaktadır. İlaveten tezin sonunda, gelecekle ilgili öngörüleri oluşturabilmeye olanak sağlamak ve bunları daha sağlam bir zemine yerleştirmek için, 15 ila 17. yüzyıllar arasındaki büyük deniz keşifleri dönemi ile koşullar ve sonuçlar üzerinden paralellikler kurulmaya çalışılacaktır.
Activity in space has so far been confined mostly to the Earth's orbit. Man-made objects' travel and presence in deep space beyond Earth's orbit has been seldom and limited to scientific excursions. But this is about to change due to advances in relevant technologies; space beyond Earth's immediate orbit may soon be opening to commercial activity and perhaps to human settlement. When it happens, the presence of state and non-state actors in deep space and their competition to own and exploit its resources will be adding new, problematic, even controversial dimensions to international relations, along with which a range of ramifications should be expected. Among them are legal status and property rights under international law, international security and economy, and the nature of relationship between state and non-state actors in space environment. This thesis will seek to identify and elaborate some of those ramifications. In order to facilitate and place on more solid ground the task of generating foresights about the future, at the end parallels would be drawn with the circumstances and consequences of the great age of maritime explorations of 15th to 17th centuries.