Tez No İndirme Tez Künye Durumu
237603
Sensorless vector control of induction motor based on flux and speed estimation / Hız duyaçsız endüksiyon motorunun akı ve hız kestirim yöntemlerine dayalı vektör denetimi
Yazar:BARIŞ TUĞRUL ERTUĞRUL
Danışman: PROF. DR. AYDIN ERSAK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:AC sürücüler = AC drivers ; Akı tahmini = Flux estimation ; Asenkron motorlar = Induction motors ; Hız denetim yöntemleri = Speed control method ; Hız denetimi = Speed control ; Hız kestirimi = Velocity estimation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
168 s.
Bu çalışma ensüksiyon motorlarını esas alan hız kontrollü motor sürücü tasarımını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın temel olarak yoğunlaştığı alan hız-duyaçsız kapalı döngü gözleyiciler kullanılarak manyetik akı kestirimi ve rotor hızı kestirim tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu çerçevede tezde endüksiyon motorunun matematiksel modellenmesi, darbe genliği modülasyonu tekniği ve akı yönlendirmeli vektör kontrol teknikleriyle beraber duyaçsız kapalı döngü kestirim tekniklerinden hız uyarlamalı manyetik akı kestirim metodu ile Kalman filtreler hakkında bilgi verilmiştir.Duyaçsız kapalı döngü hız kestirim yöntemlerinin birbirlerine göre olan üstünlükleri ile zayıflıkları benzetim modelleri ve gerçek zamanlı deneylerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Deneylerde yöntemlerin geniş bir hız bandında ve yük altındaki performansı incelenmiştir.Gerçek zamanlı deneyler TI TMS320F2812 sayısal işaret işlemcisi, XILINX XCS2S150E alanda programlanabilir kapı dizileri (FPGA) ile birlikte çeşitli analogdan sayısala, sayısaldan analoga çevirimleri sağlayan yongalar ve çevre elemanlardan oluşan kontrol kartı ile birlikte temel olarak güç anahtarlama, işaret arayüz uyumlama, gerilim ve akım ölçme devrelerini içeren motor sürücü kartı vasıtasıyla yapılmıştır. Ayrıca, yazılım arayüzü olarak Matlab ?Embedded Target for the TI C2000 DSP? ve ?Code Composer Studio? yazılım araçları kullanılmıştır.Çalışma süresince ortaya konan benzetim ve deneyler göstermiştir ki işlemci yükünü arttırmak suretiyle düşük hızlarda performansı arttırmak mümkün olmaktadır ancak sıfır hızda motor kontrolünü gerçekleştirmek için farklı bir elektronik donanımla birlikte yüksek frekans işaret uygulama yöntemleri kullanılmalıdır.
The main focus of the study is the implementation of techniques regarding flux estimation and rotor speed estimation by the use of sensorless closed-loop observers. Within this framework, the information about the mathematical representation of the induction motor, pulse width modulation technique and flux oriented vector control techniques together with speed adaptive flux estimation ?a kind of sensorless closed loop estimation technique- and Kalman filters is given.With the comparison of sensorless closed-loop speed estimation techniques, it has been attempted to identify their superiority and inferiority to each other by the use of simulation models and real-time experiments. In the experiments, the performance of the techniques developed and used in the thesis has been examined under extensively changing speed and load conditions. The real-time experiments have been carried out by the use of TI TMS320F2812 digital signal processor, XILINX XCS2S150E Field Programmable Gate Array (FPGA), control card and the motor drive card Furthermore, Matlab ?Embedded Target for the TI C2000 DSP? and ?Code Composer Studio? software tools have been used.The simulations and experiments conducted in the study have illustrated that it is possible to increase the performance at low speeds at the expense of increased computational burden on the processor. However, in order to control the motor at zero speed, high frequency signal implementation should be used as well as a different electronic hardware.