Tez No İndirme Tez Künye Durumu
56917 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Garphical user interface for electrical interconnected system analysis / Elektrik enterkonnekte sistem analizi için bir grafşksel kullanıcı arabirimi
Yazar:MEHMET HAKAN GÜNAYDIN
Danışman: PROF. DR. OSMAN SEVDİOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Algoritmalar = Algorithms ; Bileşik sistemler = Interconnected systems ; Bilgisayar yazılımları = Computer softwares ; Sistem analizi = System analysis
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1996
210 s.
öz ELEKTRİK ENTERKONNEKTE SİSTEM ANALİZİ İÇİN BİR GRAFİKSEL KULLANICI ARABİRİMİ Günaydın, Mehmet Hakan Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Osman Sevaioğlu Ocak 1996, 199 sayfa Bu çalışma daha önceden hazırlanmış bulunan EISA programına Windows için bir grafiksek kullanıcı arabirimi hazırlamaktadır. Bu arabirim yazılımının adı Front dur. Front kullanıcıdan gerekli bilgileri toplayıp EISA ya kendi dosya yapısı altoda sunacaktır. Anahtar Kelimeler : Yazılım, Elektrik Enterkonnekte Sistemler IV
ABSTRACT A GRAPHICAL USER INTERFACE FOR ELECTRICAL INTERCONNECTED SYSTEM ANALYSIS Günaydın, Mehmet Hakan M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor : Prof. Dr. Osman Sevaioğlu January 1996, 199 pages This thesis analyzes the prewritten software program, EISA and constructs a graphical user interface for Windows environment. The name of this graphical user interface software is Front. Front gathers the input from the user and transfers it to EISA as in structure of its data files. Keywords : Software, Electrical Interconnected Systems iii