Tez No İndirme Tez Künye Durumu
323112
Analysis of structures under fire loading / Yapıların yangın yükü altında analizi
Yazar:TALOR QADER MULA AHMED
Danışman: DOÇ. DR. ABDULKADİR ÇEVİK ; PROF. DR. MUSTAFA ÖZAKÇA
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
91 s.
Bu çalışmanın amacı, yapının herhangi bir bölgesinde yangın çıkması durumunda, yapının diğer elemanlarındaki davranışı gözlemlemektir. Ayrıca hangi elemanlar fazla deformasyona uğramakta ve yapının çökmesi üzerinde bu elemanların etkisi ne kadardır, sorularının cevapları bu çalışma kapsamında araştırmaktır. Sonlu elemanlar analiz program olan (STAAD PRO V8i) üç boyutlu yapısal analizi için kullanılmıştır. Yangından dolayı sıcaklık değişimleri yapının ilgili bölümüne uygulanmaktadır. Bu bölümdeki elemanlara ısıl yükler, düzgün yayılı ve değişken olarak tanımlanmıştır. Sıcaklık eleman boyunca giderek artmakta veya sıcaklığın düzgün artığı Kabul edilmiştir. Sıcaklık arttıkça malzemenin mekanik özellikleri önemli oranda bozulmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde, en yüksek deformasyonun yanan bölüm içinde olduğu ve özellikle yangın olan kısmın bir üst katı olmak üzere komşu bölümlerde dikkate değer deformasyonların olduğu gözlemlenmektedir.Anahtar Kelimeler: Çok katli yapılar, sıcaklık analizi, ısıl yüklemeler
This study aims to understand the way the members of a structure act while part of the structure is subjected to fire. How many members are high deflected, their situation, and their role on the collapse of the whole building is also in the scope of this study. A finite element analysis program (STAAD PRO v8i) is used to analyze the 3D structure. The temperature is applied to one compartment, and the type of temperatures that to be applied to the members of that compartment are uniform temperature and gradient temperature. Whether the member is exposed to the same rate of the temperature along its length or the rate of the temperature increases gradually along the length of the member, is also considered. The deterioration of the mechanical properties as the temperature increases has a great importance. From the results it is noted that the highest deflection happens in the fired compartment, and only the members of the neighboring compartments of the fired compartment have a considerable deflection to be mentioned, especially in the floors higher than the fired compartment.Key words: Multi structure; temperature analysis; thermal loading