Tez No İndirme Tez Künye Durumu
408045
Egzersiz proteinürisi oluşumunda oksidan stresin rolü /
Yazar:FİLİZ GÜNDÜZ
Danışman: DOÇ. DR. ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Fizyoloji = Physiology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2000
118 s.