Tez No İndirme Tez Künye Durumu
123077 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on poverty in the city with a specific focus on ethnic networks / Etnik ilişki ağları odaklı bir kent yoksulluğu çalışması
Yazar:MELİK ZAFER YILDIZ
Danışman: DOÇ.DR. H. TARIK ŞENGÜL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Etnik ilişki ağları = Ethnic networks ; Gecekondular = Squatters ; Geçim = Subsistence ; Kentler = Cities ; Kentleşme = Urbanization ; Yoksulluk = Poverty
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
158 s.
ÖZ ETNİK İLİŞKİ AĞLARI ODAKLI BİR KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞMASI Yıldız, Melik Zafer Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç.Dr. H.Tank Şengül Nisan 2002, 158 sayfa Bu çalışmanın amacı kent yoksullarının bir takım gecekondu mahallelerinde konut ve gelir sahibi olabilmek için kurdukları etnik ilişki ağlarının önemim belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla, kent yoksulları, geçim stratejileri ve etnik köken üzerine yapılan teorik tartışmalar dikkate alındıktan sonra, önce etnik ilişki ve bu ilişki ağlarının kullanılması, buna ek olarak hane/hanehalkı yaşam stratejileri örüntülerinin kentte etnik köken dolayımıyla ortaya çıkışı ve sosyo-mekansal kutuplaşması incelenmiştir. Bununla beraber, kent yoksullarının geçinme stratejileri emek pazarındaki konum ve mekansal stratejiler olmak üzere iki ölçekte İstanbul'un Halkalı semtindeki gecekondu yerleşimlerinde anket uygulanarak test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Etnik ilişki ağlan, geçim stratejileri, kent yoksulları ve sosyo-mekansal ayrım. iv
ABSTRACT A STUDY ON POVERTY IN THE CITY WITH A SPECIFIC FOCUS ON ETHNIC NETWORKS Yıldız, Melik Zafer M.S. Department of Policy Planning and Local Governments Supervisor: Assoc. Prof. H.Tank Şengül April 2002, 158 pages In this study, it is aimed to explore the role of ethnic networks, which are constructed in certain city districts and made use of by urban poor, for securing their income and dwelling. In this respect, taking the theoretical discussion on urban poverty, survival strategies, and ethnicity in to account, this study firstly addressed the role of ethnic networks and the way in which these ethnic networks are put in use, as well as patterning of household strategies through ethnic criteria in city districts through socio-spatial polarization. Then, the survival of the urban poor was examined in to two scales: the position in the labor market and spatial strategies. After recalling the necessary theoretical discussion, the study was tested with a questionnaire in a squatter settlement in Halkalı, Istanbul. Keywords: Ethnic networks, survival strategies, urban poor, and socio- spatial segregation. iii