Tez No İndirme Tez Künye Durumu
640906
Volatility spillover between oil price and airline companies' stock market: Low-cost and full service carriers case / Petrol fiyatları ile havayolu şirketleri hisse senedi fiyatları arasında volatilitenin yayılma etkisi: Düşük maliyetli ve tam hizmet sunan havayolları
Yazar:GÜNSELİ MENDİ
Danışman: DOÇ. DR. BERNA AYDOĞAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Borsa endeksi = Stock exchange index ; Enerji fiyatları = Energy prices ; Fiyat hareketi = Price movement ; Hava yolları = Airlines ; Hava yolu işletmeleri = Airline companies ; Hava yolu taşımacılığı = Airline transport ; Hisse senedi değeri = Stock valuation ; Oynaklık = Volatility ; Petrol = Petroleum
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
54 s.
Petrol fiyatlarındaki oynaklık borsa endekslerini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Petrol fiyatlarındaki değişim etkisinin büyüklüğü endüstrilerin petrole olan bağlılığına göre değişkenlik göstermektedir. Havayolu şirketlerinde petrol tüketiminin yüksek olması sebebiyle petrol fiyatlarındaki değişim etkisinin de yüksek olması beklenmektedir. Bu çalışma, ham petrol fiyatlarındaki (WTI, Brent, Dubai) oynaklığın düşük maliyetli ve tam hizmet sunan havayolları (Gol Linheas Aereas, Latam Airlines, Spring Airlines, China Southern Airlines, Nok Air, Thai Airways, Pegasus Airlines, Turkish Airlines) üzerindeki etkisini VAR-GARCH-BEKK modelini kullanarak ölçmektedir. Çalışmanın bulgularında; volatilite etkisinin getiri etkisinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, volatilite etkisinin düşük maliyetli havayolları için tam hizmet sunan havayollarına göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Çin, Brezilya ve Tayland'da kuvvetli oynaklık geçişkenliği gözlenirken, Türkiye için bu geçişkenlik daha zayıf olup, sebebinin ülkelerdeki ulaşım sektöründeki dinamiklerin farklı olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Oil price volatility is one of the vital factors that explains airline' stock price movements. This thesis investigates volatility spillover effects among three crude oil benchmarks (WTI, Brent, Dubai) and eight airline companies' stock prices (Gol Linheas Aereas, Latam Airlines, Spring Airlines, China Southern Airlines, Nok Air, Thai Airways, Pegasus Airlines, Turkish Airlines). Applying VAR-GARCH-BEKK model, the evidence indicates that there is return and volatility spillover effect between crude oil prices and airline' stock prices. As for the comparison of the low-cost and full service carriers, the impact of volatility spillover between crude oil price and low-cost carriers is more significant than full-service airlines. Airline companies stock prices in Turkey are relatively less effected by the oil price changes than in China, Brazil and Thailand, indicating that spillover effect on account of oil price mainly related with the profiles and features of the air transport industry of four countries.