Tez No İndirme Tez Künye Durumu
479952
A gis-based study to estimate and analyse carbon dioxide emissions in Odunpazari District of Eskisehir / Eski̇şehi̇r İli, Odunpazari İlçesinde karbon dioksit emisyonlarının tahmin edilmesi ve analizi için cbs tabanlı çalışması
Yazar:CRECK SVONSKY REVEGHE DASSI T.
Danışman: Prof. Dr. CAN AYDAY ; Prof. Dr. CENGİZ TÜRE
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Astronomi ve Uzay Bilimleri = Astronomy and Space Sciences ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Coğrafya = Geography
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
100 s.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, her yıl atmosfere salınan artan karbon dioksit miktarı ile ilgili olarak, günümüzün iki önemli çevresel konusudur. Her ne kadar bu sorunlar dünya kamuoyunda kritik bir yere sahip olsa da ve iklim değişikliği üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunun kademeli olarak nasıl azaltılabileceğinin bulunması gerekir. Bu çalışma Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesindeki karbondioksit emisyonlarını değerlendirmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma şehir düzeyinde karbon emisyonlarını envanterlemek, analiz etmek ve haritalamak konusunda ilk çalışmadır ve önemli bir adımdır. Çalışmada Odunpazarı ilçe sınırları içinde bulunan mahallelerin 2016 yılında doğal gaz ve elektrik tüketimine göre CO2 emisyonları hesaplanmış ve haritaları hazırlanmıştır. Sonuç çıktılarını gösteren haritalar elde etmek için bir açık kaynak kodlu CBS yazılımı kullanılmıştır. Analiz için, AB Belediye Başkanları'nın iklim ve enerji için emisyon faktörlerine ilişkin AB Sözleşmesi kapsamları göz önüne alınmıştır. Uygulanan hesaplama yöntemleri ile 2016 yılında Odunpazarı ilçesinde toplam 1235785.81 ton CO2 emisyonu, 2016 yılında kişi başı ortalama 3.33 ton CO2 emisyonu olduğu belirlenmiştir. Bu değer 2012 yılında ise tüm Eskişehir için 2.36 ton CO2 olduğu bilinmektedir.
Global warming and climate change are two major environmental issues of these days, regarding the increasing amount of carbon dioxide released into the atmosphere every year. Although it seems these problems have taken a critical place in the world public opinion and even though various studies on climate change has been carried out since, we still need to figure out how to gradually reduce the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. This study aims to assess and analyze the carbon dioxide emissions in Odunpazarı district of Eskişehir. And this is a first and significant step to inventory and analyze carbon emissions at the city level. A GIS open source program was used to obtain several maps showing the outputs CO2 emissions according to the natural gas and electricity consumption of each neighborhood in 2016. For the analysis, the EU Covenant of Mayors for Climate and Energy related to the emission factors, scopes and tiers was taken into consideration. The results, regarding the applied calculation methods, was determined to be 1235785.81 ton of CO2 emissions for Odunpazarı district in 2016, with an average of 3.33 ton of CO2 per person in 2016 while this average was 2.36 ton of CO2 per person for the whole Eskişehir in 2012.