Tez No İndirme Tez Künye Durumu
175410 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut radyasyon enteriti modelinde pentoksifilinin intestinal hasar üzerine etkisi / The effect of pentoxifline on intestinal damage in experimental acute radiation enteritis
Yazar:GÜLÇİN HEPGÜL
Danışman: PROF. DR. YEŞİM ERBİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Konu:Genel Cerrahi = General Surgery
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2007
64 s.