Tez No İndirme Tez Künye Durumu
98946
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Kütahya (Germiyan) Sancağı salnameleri / The Banners of Kütahya annual at the end of 19 th century and at the beginning of 20 th century
Yazar:ÖMER KARAKAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SEYİT ŞAHİN
Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Germiyan Sancağı = Germiyan Flag ; Kütahya Sancağı = Kütahya Sanjak ; Salnameler = Yearbooks
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
132 s.
n ÖZET "Salnamelere Göre XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyılın Başında Kütahya (Germiyan) Sancağı" isimli bu çalışmamız, esas itibariyle hicrî 1287, 1293, 1296, 1302, 1303, 1306, 1310, 1311, 1314, 1315, 1317, 1324 ve 1325 yıllarına ait Hüdavendigâr Vilâyeti Kütahya Sancağı Salnameleri'nin genel bir değerlendirmesinden ibarettir. Söz konusu salnamel erdeki belgeler 1970-1907 tarihleri arasındaki süreye aittir. Çalışmamızda söz konusu dönemle ilgili pek çok husus gün ışığına çıkarken, 1870-1907 yılları arasındaki Osmanlı Devleti 'nin bazı meseleleri de tesbit edilmiş olacaktır. Araştırmamıza konu olarak özellikle Hüdavendigâr Vilâyeti Kütahya Sancağı Salnameleri'ni seçtik. Salnameler, bilindiği gibi, ait oldukları vilâyetin yıllıkları mahiyetindedir. Bu yüzden salnameler öncelikle tarih araştırmaları için önemli birer kaynaktır. Muhtemel eksikliklerimizin yanısıra, bu çalışmamızla bölge tarihine az da olsa katkıda bulunmayı amaçladık. Bunu kısmen de olsa başarabildikse, kendimizi mutlu sayacağız.
m ABSTRACT According to Annuals, at the end of the nineteenth century and at the beginning of twentyth century, our study "Banner of Kütahya" consists of general views of the "Annuals of Banner of Kütahya, Sultan's Townin the years of hegira 1287, 1293, 1296, 1302, 1303, 1306, 1310, 1311, 1314, 1315, 1317, 1324, 1325. Documents in question in the annuals belong to the period betweenl 870-1 907years.In our study, many matters about the term in question are going to come out into open and some of the problems of the Ottomans in the years 1870-1907 are going to be established. In our study, we have especially chosen " Annuals of Banner of Kütahya Sultan' sTown" as a subject. as we know, annuals are like the annuals of their own town.so that annuals are very important sources for the history searchings. Although we have got some missing information in our study, we tried to help to the region's history searchings by our study. If we did our best, we would be glad.