Tez No İndirme Tez Künye Durumu
278679
0-5 yaş arası çocuklarda müzikli oyunların gelişime etkisi / The effect of musical plays on 0-5 years child development
Yazar:NİHAN DUYGU KAYA
Danışman: DR. HAŞMET ALTINÖLÇEK
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Bilimleri Bölümü / Türk Müziği Ana Bilim Dalı / Müzikoloji Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Müzik = Music ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Gelişim = Development ; Müzik = Music ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Oyunlar = Games ; Çocuk gelişimi = Child development ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
182 s.
İnsan yaşamında ilk çocukluk dönemi çok önemli bir dönem kabul edilmektedir. Psikologlar tarafından incelenen ve doğrulanan bulgulara göre ilk çocukluk dönemi, yetişkinlik dönemindeki kişiliğinin oluşmasında temel oluşturur. Dünyanın birçok bölgesinde, 0-5 yaş arası eğitime ağırlık verilmeye başlandığı ve bu konuyla ilgili dünya genelinde birçok ülkede gelişim ve oyun okulları açıldığı görülmektedir. Son yıllarda çok hızlı yaygınlaşmaya başlamış olan çocuk gelişim ve oyun okullarının en önemlilerinden biri de Gymboree Play&Music okuludur. Çocuğun gelişim hızının belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve pozitif yönde ilerlemesi amaçlanarak hazırlanan gelişim destekleyici oyun programları, farklı okullarda farklı kuramlar ve yöntemler kullanılarak düzenlenmektedir.
It is admitted that early childhood is fundamental period in human life. According to the fact that is thoroughly investigated and verified by the psychologist, personality formed in the adulthood is based on the one?s early childhood. It is clear that the education of the 0-5 year old child is emphasized and child development schools are founded in the worldwide related with this subject. One of the most important of these expanding schools in the last years is Gymboree Play & Music. Play programs supporting child development are organized in different schools by using different methods and theories.