Tez No İndirme Tez Künye Durumu
643925
Smart garden: Hydroponic LED garden /
Yazar:MERT KALAYCI
Danışman: PROF. DR. MURAT AŞKAR
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Ziraat = Agriculture
Dizin:Endüstri 4.0 = Industrial 4.0 ; Hidroponik = Hydroponic ; LED = ; Tarım = Agriculture
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
30 s.
Dünya nüfusu son 10 yılda yaklaşık 4 kat artmıştır. Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği ise tarım faaliyetlerine ciddi manada zararlar vermektedir. Bu kapsamda 2050 yılında global çaplı su ve gıda krizi beklenmektedir. Smart Garden: Hydroponic LED Garden Projesi kapsamında Endüstri 4.0 ve LED Teknolojisi ile Topraksız tarım birleştirilerek hiçbir zirai ilaç kullanmadan kat çıkabilme imkanı ile birim alanı 30 kat daha verimli kullanan normal tarıma oranla %95 daha az su kullanarak 4 mevsim iklimsiz üretim yapan yeni nesil topraksız bitki üretim tesislerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: LED, Bitki Aydınlatma Teknolojileri, Hidroponik, Aeroponik, Besin filmi tekniği (NFT), Tarım 4.0, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti
The world population has increased approximately 4 times in the last 10 years. Climate change caused by global warming seriously damages agricultural activities. In this context, global water and food crisis is expected in 2050. Within the scope of "Smart Garden: Hydroponic LED Garden Project", it is aimed to develop the new generation hydroponic plant production facilities, that produces climate-free production in 4 seasons using 95% less water compared to normal agriculture, which uses the unit area 30 times more efficiently by combining Industry 4.0 and LED Technology and Soilless agriculture without using any pesticides. Keywords: LED, Grow Lighting, Hydroponic, Aeroponics, Nutrient Film Technique (NFT), Agriculture 4.0, Industry 4.0, IOT(Internet of Things)