Tez No İndirme Tez Künye Durumu
93030 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Development of scenario manager and monitor federates for a naval federation / Bir yüksek seviye mimarisi tabanlı simülasyon uygulamasında senaryo yöneticisi ve monitör federelerinin geliştirilmesi
Yazar:HASAN BASRİ AKIRMAK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HALİT OĞUZTÜZÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Benzetim = Simulation ; Senaryo yönetimi = Scenario management ; Zaman yönetimi = Time management
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
102 s.
ÖZET BİR YÜKSEK SEVİYE MİMARİSİ TABANLI SİMÜLASYON UYGULAMASINDA SENARYO YÖNETİCİSİ VE MONİTÖR FEDERELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Akırmak, Hasan Basri Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Y. Doç.Dr. Halit OĞUZTÜZÜN Ekim 2000, 84 sayfa Bu tez, bir Yüksek Seviye Mimarisi tabanlı dağıtık etkileşimli simülasyon uygulaması olan NSTMSS'ın (Naval Surface Tactical Maneuvering Simulation System) Senaryo Yöneticisi ve Monitör federelerinin tasarımı ve gerçekleştirimi ile NSTMSS federasyonunun Zaman Yönetimi mekanizmasının tasarımını anlatmaktadır. Senaryo Yöneticisi, seçilen bir senaryoyu simülasyonda yer alan tüm oyunculara bildirirerek eğitimi başlatır, senaryoda tanımlı şekilde acil durum olayları yaratır ve oyun esnasında performans verisi toplar. Pasif bir gözlemci olan Monitör Federesi, federasyon Yüksek Seviye Mimarisi RTI (Run-Time Infrastructure) servislerinin kullanımı hakkında veri toplar.Anahtar Kelimeler: Yüksek Seviye Mimarisi (HLA), Dağıtık Etkileşimli Simülasyon (DIS), Deniz Simülasyonu, Senaryo Yönetimi, Zaman Yönetimi, Yönetim Nesne Modeli (MOM) vı
ABSTRACT DEVELOPMENT OF SCENARIO MANAGER AND MONITOR FEDERATES FOR A NAVAL FEDERATION Akirmak, Hasan Basri MSc, Department of Computer Engineering Supervisor: Asst.Prof.Dr. Halit O?UZTÜZÜN October 2000, 84 pages This thesis describes the design and implementation of a Scenario Manager federate and a Federation Monitor federate for an HLA (High Level Architecture)-based distributed interactive simulation application called NSTMSS (Naval Surface Tactical Maneuvering Simulation System). Development of a new Time Management Scheme for NSTMSS is also a part of the thesis work. The Scenario Manager, representing the OSE (Officer Scheduling Exercise), selects and distributes a scenario to start the exercise, and generates emergencies and collects performance data during the exercise. The Federation Monitor, being a passive observer, collects data related to the usage of RTI (Run-Time Infrastructure) services. Keywords: High Level Architecture (HLA), Distributed Interactive Simulation (DIS), mNaval Simulation, Scenario Management, Time Management, Management Object Model (MOM) IV