Tez No İndirme Tez Künye Durumu
177537
A case study on feasibility assessment of small hydropower scheme / Küçük hidroelektrik enerji konusunda bir vaka analizi
Yazar:OZAN KORKMAZ
Danışman: PROF. DR. MELİH YANMAZ ; YRD. DOÇ. DR. ŞAHNAZ TİĞREK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Enerji = Energy ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
147 s.
Küçük hidroelektrik enerji üretimi, ortalama maliyetin hesaplanması ve gerekli bütçenin oluşturulması için çeşitli bilinmeyenler hakkında doğru karar alınabilmesini sağlayan fizibilite çalışmaları önem arz etmektedir. Yaygın olarak Kuzey Amerika'da kullanılmakta olan RETScreen isimli bir bilgisayar programı, küçük hidroelektrik enerji fizibiltesini enerji üretimini ve yatırım ve işletme giderlerini hesaplamaktadır. Bu çalışma RETScreen isimli programın Türkiye koşullarında uygulanmasına dayanmaktadır. Buna göre, programın hesaplarında kullandığı enerji ve maliyet denklemlerinin Türkiye koşullarına uygunluğu sorgulanacaktır. Programın çalışma şeklini göstermek için bir durum çalışması yapılmıştır. Bu program sayesinde küçük hidroelektrik enerji projelerinin hızlı bir ön fizibilite çalışması yapılabilecektir.
Feasibility studies concerning decision-making for various types of items to be used in a small hydropower scheme is important for estimating the energy generation, the approximate cost of the project, and the required budget allocation. A computer program named RETScreen, which is commonly used in the North Americas, is capable of evaluating the energy generation, investment and maintenance costs for small hydro-projects. This thesis is based on application of this program to the Turkish practice. To this end, energy and cost equations dealing with energy generation and cost estimation of various items, such as costs of turbines, generators, installation of energy equipment, transmission line, etc., will be applied according to the common practice currently used in Turkey. A case study is performed to illustrate the use of this program. With the use of this program, it may be possible to perform quick successive runs to assess economic feasibility of several alternatives.