Tez No İndirme Tez Künye Durumu
321312
Usability testing of a family medicine information system / Aile hekimliği bilgi sisteminin kullanılabilirlik testi
Yazar:SABA ÖZ
Danışman: DOÇ. DR. SEVGİ ÖZKAN ; YRD. DOÇ. DR. MURAT PERİT ÇAKIR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
306 s.
Sağlık hizmeti birçok toplumda ciddi yatırımların yapıldığı ve insan hayatında önem teşkil eden bir alandır. Birinci basamak sağlık hizmeti hastaların ve doktorların ilk buluştuğu yerdir ve sağlık sisteminin temel bir alt dalıdır. Aile hekimliği bilgi sistemleri aile hekimlerinin günlük iş yükünü bilgi teknolojilerinin yardımı ile birlikte azaltmayı hedefleyerek üretilmektedir. Bu tip sistemler gebe izlemi, çocuk aşı takibi ve hastaların sağlık kayıtlarını yönetmek gibi kritik işlemleri yapmak için kullanılırlar. Diğer tıbbi bilgi teknolojileri gibi bu sistemlerin de kullanılabilirliği etkili ve verimli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak açısından önem teşkil etmektedir. Aile hekimliği Türkiye'de son zamanlarda uygulanmaya başlanan bir alandır ve aile hekimlerinin günlük işlerini kolaylaştırmaya yönelik bir çok yazılım bulunmaktadır. Fakat bu sistemlerden hiçbiri sistematik bir kullanılabilirlik değerlendirmesine konu olmamıştır. Bu çalışmada Türkiye'de popüler olarak kullanılan aile hekimliği bilgi sisteminin kullanılabilirlik değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda çeşitli kullanılabilirlik değerlendirme teknikleri bir arada kullanılarak bazı önemli kullanılabilirlik problemleri tanımlanmış ve sistemi geliştirmek için önerilerde bulunulmuştur. Sistemde gözlenen temel kullanılabilirlik problemi ana ekrandaki bilgilerin karmaşık bir şekilde sunulması ve bundan dolayı kullanıcıların sıklıkla yanlış yönlendirilmesi ve kafalarının karışmasıdır. Bu problemi ortadan kaldırmak için, en sık kullanılan aile hekimliği işlemlerinin ana ekrana yerleştirilmesi ve geri kalan işlemlerin açıkça belirtilmiş gezinim yardımları ile yedek sayfalarda düzenlenmesi önerilebilir.
Healthcare is an important part of life in most societies that attract a significant amount of public investment. Primary healthcare is a fundamental branch of the healthcare system where patients and doctors initially meet. Family Medicine Information Systems are developed in an effort to ease the daily work of family doctors with the help of information technology. Such systems are generally used for handling critical tasks such as managing health records of patients, monitoring pregnancy and keeping track of children?s vaccination. Like any medical information technology, the usability of such systems is a vital concern for enabling efficient and effective primary healthcare operations. Family Medicine is a recently established practice in Turkey and there are a number of systems in service to aid the daily work of family doctors. However, none of these systems have been subjected to a systematic usability analysis. In this study, a usability analysis of a popular Family Medicine Information System used in Turkey is conducted. By combining several usability evaluation techniques, the study identified several important usability issues and provided recommendations for further improving the system. The main usability issue observed in the system was the overall complexity of the information presented at the main interface that often confused and misled the users. In order to address this problem, it is suggested that features related to the most frequent family medicine operations should be placed on the main screen, whereas remaining features should be organized under auxiliary pages with clear navigation aids.