Tez No İndirme Tez Künye Durumu
554089
A study on Turkish EFL teachers' preferences for language teaching techniques / İngilizce öğretmenlerince tercih edilen dil öğretim teknikleri
Yazar:CUMHUR ŞAKTANLI
Danışman: DOÇ. DR. ÖZGÜR YILDIRIM
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Mesleki uygulama = Professional practice ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; Öğretmen davranışı = Teacher behavior ; Öğretmenler = Teachers ; İngilizce = English
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2019
373 s.
Mevcut araştırma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda görevli İngilizce Öğretmenlerinin kullanmayı tercih ettikleri dil öğretim tekniklerini tezpit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın niceliksel aşamasında Larsen-Freeman (2000) ve Richards & Rodgers (2001) kaynak alınarak geliştirilen çeşitli dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla özdeşleşmiş 57 maddeden oluşan yabancı dil öğretim teknikleri anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ankete katılan öğretmenler arasından 20 İngilizce öğretmenin sınıf içi ders gözlemi yapılmış, öğretmenlerin en az ve en fazla kullandığı saptanan 10 dil öğretim tekniği ve sınıf içi ders gözlemi sonrası yapılan mülakatlarda söz konusu dil öğretim tekniklerini en az ve en fazla kullanma nedenleri araştırılmıştır. Nicel sonuçlar öğretmenlerin dilin anlam ve işlevsel yönüne vurgu yapan dil öğretim tekniklerini kullanma eğilimi gösterirken sınıf içi gözlem ve mülakatlardan öğrencilerin İngilizce düzeyleri, motivasyonları, arzu edilmeyen davranışsal problemler, sınıf mevcutları, İngilizce ders saatlerinin azlığı vb. gibi nedenlerden dolayı öğretmenlerin İngilizcenin biçimsel yapısına odaklı geleneksel dil öğretim teknikleri kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretmenleri, Dil öğretim teknikleri, Tercihler.
The study aimed at examining the language-teaching techniques that Turkish EFL teachers prefer using in their English classes. For this purpose, a mixed methods explanatory sequential design was used to collect data from a sample of 213 Turkish EFL teachers working in Primary, Secondary/Middle and High Schools in Eskişehir province, Turkey via the questionnaire survey developed based on Larsen-Freeman (2000) and Richards & Rodgers (2001). The classes of 20 EFL teachers chosen randomly using systematic sampling among every tenth participating EFL teachers, were observed for three hours using the observation checklist developed based on the questionnaire items and post observation interviews were conducted to find out why they preferred to use those language teaching techniques. The results of the quantitative phase showed that the EFL teachers preferred using meaning and function based language-teaching techniques. However, the findings of the qualitative phase of the study revealed that the EFL teachers preferred traditional techniques in contrast to what is expected from them in accordance with the curriculum because of English level of the students, class size, behavioral problems, shortage of English class hours, students' motivation, practicality and applicability of the language teaching techniques. Keywords: EFL teachers, Language-teaching techniques, Preferences.