Tez No İndirme Tez Künye Durumu
290990
Ölçeklenebilir video kodlayıcı/çözümleyici ile çok katmanlı görevdeş ağlarda video akışlandırma / Hierarchical peer-to-peer video streaming with scalable video codec
Yazar:MÜGE SAYIT
Danışman: PROF. DR. E. TURHAN TUNALI
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uluslararası Bilgisayar Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Ağ benzetimi = Network simulation
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2011
148 s.
İnternet üzerinden video akışlandırma uygulamalarına yönelik giderek artan ilgiyi karşılamak üzere görevdeş ağlar üzerinde video akışlandırma sistemleri hem ticari hem de akademik çevreler tarafından önerilmiş ve görevdeş ağlarda video akışlandırma önemli araştırma alanlarından biri haline gelmiştir.Bu tezde, görevdeş ağ üzerinde ölçeklenebilir video kodlayıcı/çözümleyici kullanan hata dayanıklı bir video akışlandırma sistemi uygulaması için algoritma ve protokoller geliştirilmiştir. Altta yatan kaplama mimarisinde düğümler arası gecikme tabanlı gruplandırma yapılmış ve kaplama mimarisi üzerinde video akışlandırma sağlamak üzere çoklugönderim ağaçları oluşturulmuştur.Önerilen algoritmalar benzetim ortamı üzerinde çeşitli deney parametreleri kullanılarak test edilmiş ve elde edilen sistem kazanımı raporlanmıştır. Video akışlandırma sistemlerinin önemli parametreleri incelendiğinde, önerilen mimarinin benzerlerinden daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
In order to meet growing demand of streaming video from the Internet, peer to peer video streaming systems are proposed by both academia and commercial industry and peer-to-peer streaming became one of the major research areas.In this thesis, algorithms and protocols are proposed for resilient video streaming application with scalable video codec over a peer-to-peer network. Delay based clustering is implemented and multicast trees are constructed over the overlay network architecture in order to implement video streaming application.Proposed algorithms are tested on a simulator by using various set of parameters and system performance is reported. It has been seen that, when essential parameters of video streaming applications are considered, the proposed architecture yielded better results than other similar studies in the literature.