Tez No İndirme Tez Künye Durumu
218225
19. yy Alman romantizminin Türkçe'ye aktarımında üslûp sorunu / The problems of translating the style of 19th century German romanticism into Turkish
Yazar:AYALP TALUN İNCE
Danışman: PROF. DR. REZAN KIZILTAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Alman edebiyatı = German literature ; Edebiyat = Literature ; Romantizm = Romanticism ; Üslup = Stylistic
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2007
353 s.
Bu tez çalısmasının konusu, 19. yy. Alman Romantizminde yazılmıs üç edebî eser örneginde çag üslûbunu tespit ederek çag üslûbu özelliklerinin Türkçe'ye aktarımda ne ölçüde korundugunu incelemektir. Çalısmanın, yetismekte olan çevirmenlere ve bu alanda bilimsel çalısma yürüteceklere fikir vermesi de amaçlar arasında yer aldıgından kuramsal alt yapı genis tutularak edebî çevirinin asamaları gösterilemeye çalısılmıstır. Bu gaye ile Romantik Çag ve üslûbu, üslûp inceleme yöntemleri ve çeviri elestirisi ayrıntılı biçimde ele alınmıs, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk sistematik edebî çeviri faaliyetlerine deginilerek Hasan Âli Yücel'in Millî Egitim Bakanlıgı döneminde yürütülen çeviri faaliyetlerinin ilkeleri anılmıs ve bu dönemde yapılan çeviriler incelenirken, dönem ilkeleri de göz önünde bulundurulmustur. Çag üslûbunun ne ölçüde aktarıldıgı arastırılırken edebî çeviride gözetilmesi gereken hususlar vurgulanmaya çalısılmıstır. nceleme betimleme, sorunları gösterme ve çözüm önerileri getirme odaklıdır, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden olusmaktadır. Her iki bölümde de niteliksel ve betimleyici arastırma yöntemi kullanılmıstır. Uygulamalı bölümün sonunda niteliksel arastırmadan elde edilen veriler nicel verilerle gösterilmis ve incelenen çevirilerde söz konusu çag üslûbunun yarıdan fazla bir oranda gözetildigi tespit edilmistir.
The theme of this doctoral thesis is to analyse the translation of the romantic style in 19th century German romantic literature into Turkish. The central goal is to analyze the translation of the romantic style and the style losses according to the translating act. For this aims at first there have to analyse the style of romantic works, according to this, there have to compare the translated texts with their original and at last look for the losses of style in the Turkish translation. During the research it was necessary to set a theoretical background of the 19th century German romanticism, translation science, style analyses and translation analyses. In following we analysed the style of three original romantic writings and compare the style points with their Turkish translations, selected from the translation during the Hasan Âli Yücel period in the first years of the Turkish Republic. Subsequent to the analysing and comparing procedure we have taken the results called bellow: There is a romantic style, described in the thesis. This romantic style translated into Turkish to more than fifty percent, so that could be said, the translations are given the romantic style also in the translated language.